Poziv za dostavljanje ženskih ličnih mirovno – aktivističkih priča

HIStory is not HERstory

 

HerStory je veza između zvaničnih podataka o doprinosima žena u procesima izgradnje mira i njihovih ličnih iskustava. Razlika postoji: želimo tu razliku čuti..

Nit vodilja kroz taj proces jeste HerStory – lični narativ.

 

Ako mislite da ste svojim djelovanjem početkom 90.-ih doprinijele da se u vašoj sredini smanje ratne tenzije, uspostavi komunikacija, izgradi ili sačuva neki „most“ među ljudima, javite se i podijelite svoju priču. Vaše priče su bitne za mlade žene koje su na prekretnici svojih aktivističkih procesa, jer trebaju poticaj, inspiraciju i stvarna iskustva onih žena koje su, bez obzira što su ostale nevidljive, doprinosile miru.

 

Živimo li u prividnom miru i koje su uloge žena u mirovnim procesima? I nakon 20 godina od potpisanog Dejtonskog Mirovnog sporazuma, koji je to „mir“ koji živimo? Gdje smo bile za vrijeme potpisanog Dejtonskog Mirovnog sporazuma i koliko smo uopšte kao žene dobile mogućnost učešća u toku i nakon njegovog donošenja?

Vaša priča bi trebalo da sadrži osnovne biografske podatke o vama, informaciju o tome gdje vas je rat zatekao, te kako svoj život i rad iz tog perioda povezujete sa mirovnim angažmanom. Molimo da koristite slijedeću formu za priču:

v  Obim: maksimalno do 4 (četiri)  stranice kucanog teksta

v  Stil pisanja i font: slobodan

v  Potpis: po slobodnom izboru (puno ime i prezime ili pseudonim)

Samim slanjem svoje lične priče, dajete saglasnost za čitanja iste na forumu „Siguran čitalački krug“, koji će se održati u novembru 2015.godine u Sarajevu.

Za čitanje na forumu će biti odabrane tri priče čije će autorice biti kontaktirane do kraja oktobra 2015.godine. Sa autoricama odabranih priča će biti održane konsultacije i pripreme za forum.

Za dostavljene lične priče nije predviđena novčana naknada, ali učešće u pisanju i/ili dijeljenje ličnih priča doprinosi opstanku ženskih narativa, vidljivosti ženskih zasluga i njihovom adekvatnijem vrednovanju. Ženama nisu pruženi prostori i vrijeme za prezentaciju njihove istorije, narativa i doprinosa u prevenciji i prevažilaženju sukoba. Isključene su iz mnogih procesa izgradnje mira, od mirovnih pregovora do drugih procesa, a pri tome nisu priznate sve njihove zasluge. Svojom ličnom pričom podstičete mlade generacije žena na aktivizam i snažnije djelovanje u procesu izgradnje mira.

Lične priče dostavite najkasnije do 25.10.2015. do 00:00 časova, na e-mail: zenski.narativ@gmail.com

Za sve upite kontaktirajte Vildanu Džekman i Lejlu Gačanica putem e-maila:

zenski.narativ@gmail.com  

Također vam se može svidjeti…