POZIV NA RADIONICE RAZVIJANJA KRITIČKOG MIŠLJENJA MLADIH O DRUŠTVU I OMLADINSKOM ANGAŽMANU I AKTIVIMU KROZ LGBTI UMJETNOST

 

Umjetnost je oduvijek bila kreativan način promišljanja o društvenoj stvarnosti, pa smo tako i mi (Marija Vuletić i Nera Mešinović, učesnice edukacije Omladinski rad sa LGBTI osobama) odlučile pokrenuti set od takvih 20+ radionica. Radionice će se fokusirati na rad sa grupom od 10-15 učesnika_ca (od 20 do 25 godina starosti), ohrabrivati otvoreno izražavanje stavova kroz umjetničko izražavanje, razumijevanje motivacije za kreaciju umjetničkog djela, i kritiku društvenih okolnosti kroz diskusije o izložbama i predstavama. Radionice će se fokusirati na maksimalno učešće cijele grupe, i nije predavački koncipirano. Čitava grupa učestvuje u kreiranju finalnog produkta, izložbe. Bilo da želite vidjeti kako to izgleda biti kurator te izložbe, želite pisati, crtati ili recitirati poeziju, dobrodošle_i ste da se prijavite.

Cilj radionice je potaknuti mlade na kritičko promišljanje stavljajući ih u poziciju ispitivanja, u mainstream edukacijama i studijima zanemarenih, tema i podkultura kao što su feministička i LGBTI umjetnost u Bosni i Hercegovini, i na Balkanu. Koje su to umjetničke strategije koje služe aktivističkom načinu promišljanja ili pozitivnoj samorefleksiji, koji su sadržaji koje kultura u Bosni i Hercegovini nudi vezano za LGBTI kulturu, i kakva je percepcija tih umjetničkih sadržaja?

Prisustvo na radionicama će biti obavezno radi formiranja grupe, a termini radionice će biti dogovoreni u skladu sa potrebama grupe.

Sami_e ćete biti kreatori_ke radionica, tema, rasprava, te strukture, a radionice neće trajati duže od 2h-3h u terminima koje grupa dogovori.

Radionice bi počele drugom polovinom marta, a vaše prijava koje trebaju sadržavati ime i prezime te dvije do tri rečenice motivacije šaljite na marija@fondacijacure.org do 19.3.2018. do 12h.

Ovakav vid radionica će biti nešto drugačiji od uobičajnog modela i nadamo se vašim mnogobrojnim prijavama! Sve_i su dobrodošli_e da se prijave, bez obzira na identitete, samo je bitno da želite da učite i gradite sebe, a time i druge!

Izabrani_e kandidati_kinje će biti obavještene do 20.3.2018. o njihovom učešću.

**Poziv je nažalost otvoren samo za osobe iz Sarajeva, radi ograničenih sredstava koja su projektom predviđena.

 

Također vam se može svidjeti…