Posjeta nobelovke Wahu Kaara

Nobelovka Wahu Kaara posjetit će Fondaciju CURE u srijedu, 17.03.2010. godine u 15.00 sati u Kući ljudskih prava, Ante Fijamenga 14b. Ovo je jedinstvena prilika da se upoznamo i razmjenimo iskustva sa Kenijskom heroinom, kao i sa Genevieve Vaughan – autoricom ”Gift Economy”, Gurdun Frank Wissman – dizajnericom i režiserkom, Danicom Anderson – psihoterapeutkinjom za forenziku i jedinom amerikankom u ulozi ekspertkinje za rodno uslovljenje psihičko-socijalne žrtve u Internacionalnom kriminalnom sudu u Hagu i Susanom Korić – Kolo savjetnicom.

Biografija:

WAHU KAARA, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2005 i kandidatkinja je na posljednjim burnim parlamentarnim izborima u Keniji. Kaara je jedna od vodećih zagovoriteljica za socijalnu pravdu u Keniji i svijetu. Jedna je od glavnih osoba pri osnivanju različitih organizacije za promociju ljudskih prava, demokracije, općeg obrazovanja, dobrog upravljanja i ravnopravnosti spolova. Wahu Kaara je bila delegatkinja na Nacionalnoj ustavnoj konferenciji Kenije i članica vijeća Afričkog socijalnog foruma i Afričke ženske ekonomske političke mreže.

GENEVIEVE   VAUGHAN, autorica ”Gift Economy” je od 1997 dala priznanje da je davanje alternativna paradigma razmjeni koja nudi iskaz naše humanosti/spiritualnosti i da su naši najveći odnosi socijalni i kulturološki. Vaughan daje esecijalnu podršku feministkinjama koje se bave politikom, spiritualnošću, ekonomijom i okolišem koje savladavaju nasilje, ratove i konflikte kako bi ponovo revidirale svijet, kao što to žene znaju, u dimenziju mira.

GUDRUN FRANK-WISSMANN, dizajnerica i režiserka. U ranim 90-tim Wissman je počela snimati matrijarhalna društva koji se prikazuju na njemačkoj televiziji. Wissmann je suosnivačica Matrial Val e.v.

DANICA ANDERSON,  psihoterapeutkinja za forenziku i jedina amerikanka u ulozi ekspertkinje za rodno uslovljenje psihičko-socijalne žrtve u Internacionalnom kriminalnom sudu u Hagu. Svjedočila je i radila sa ljudima iz zemlje njenog porijekla (Bosna i Hercegovina) kao i iz mnogobrojnih afričkih država Čada, Konga, Sudana i Ugande. Danica je razvila ženske kulturološke vježbe na osnovu južnoslavenskog kola i zajedno sa Kolo Sumejja ženama primjenila oblik Kolo traume za žene u konfliktima, ratovima i koje su pretrpile nasilje.

SUSANA KORIĆ,  već deceniju zajedno sa krugom/ Kolom žena-sestara živi u ženskoj solidarnosti, postala je ”Kolo savjetnica” i izliječila traume u zajednicama. Susana i Kolo-Sumejja žene su putovale u Beograd za Vaginine monologe protiv trgovine žena, zajedno sa Udovicama Srebrenice u Tuzli, kojima su se pridružile Žene-žrtve rata Ahmići na treningu kolo-trauma.

Za više informacija  molimo kontaktirajte CURE ured na 033 270 610, ili pišite na info@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…