Podrška ženama iz marginaliziranih grupa da riješe ključne probleme

SAOPĆENJE S KONFERENCIJE ZA MEDIJE

Podrška ženama iz marginaliziranih grupa da riješe ključne probleme

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena organizirale su danas u Sarajevu konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni brojni ostvareni rezultati projekta „Zagovaranje za ženska prava” kojeg finansira Evropska unija. U okviru ovog projekta, čija je realizacija trajala dvije godine, radilo se na jačanju kapaciteta 50 aktivistica i braniteljica ženskih prava iz deset organizacija u deset općina širom Bosne i Hercegovine. Cilj projekta bio je da se doprinese promociji i poštovanju ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa.

Menadžerica projekta Vedrana Frašto iz Fondacije CURE zahvalila je Evropskoj uniji koja je prepoznala važnost podrške udruženjima koja rade na terenu jer je kroz umrežavanje i dijeljenje znanja i iskustva moguće promijeniti situaciju. Kazala je da su ojačani kapaciteti organizacija za lobiranje i zagovaranje kroz 15 različitih treninga, a više od 100 članica 10 nevladinih organizacija učestvovale su u izradi 10 zagovaračkih planova za buduće djelovanje na lokalnom nivou. Održano je i 10 okruglih stolova s ciljem dobijanja podrške lokalnih institucija i saradnje s nevladinim organizacijama kako bi se poboljšali uvjeti života žena. 

Šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Gianluca Vannini podvukao je da se ovaj projekat implementirao u okviru kontinuirane podrške EU-a eliminaciji rodne diskriminacije u BiH jer je ravnopravnost spolova temeljna evropska vrijednost, a promocija jednakosti između žena i muškaraca ostaje jedan od njihovih glavnih ciljeva. „Mnoge žene širom svijeta, a BiH nije izuzetak, još uvijek se suočavaju s izazovima, prijetnjama, nejednakostima. Posebno zabrinjava trend zanemarivanja seksističkog govora mržnje, posebno na internetu, ali i u javnosti. EU kontinuirano podržava ravnopravnost spolova i od 2007. godine EU je za to područje osigurala oko sedam miliona eura, a planiramo i daljnju podršku“, kazao je Vannini. Ističe da je ravnopravnost spolova teško postići, a iako je BiH u velikoj mjeri usvojila i izmijenila relevantno zakonodavstvo u skladu sa standardima EU i dalje postoje značajna ograničenja.

Promjena se ne može postići preko noći, a posla je još mnogo. Nastavićemo poticati vladu da osigura integraciju rodne politike u svim sferama života i da radi na  uklanjanju rodne diskriminacije. Da bi se zemlja približila EU, neophodno je raditi zajedno, te osigurati poštovanje ravnopravnosti spolova u svim područjima u skladu s standardima EU-a“, zaključio je Vannini.

Predsjednica Udruženja žena „Ženska vizija“ iz Tuzle Amela Pozderović Hajvaz, čije je Udruženje bilo dio projekta, kazala je da su kroz ovaj projekat uspjele osigurati da žene s invaliditetom imaju specijaliziran ginekološki stol u Domu zdravalja Tuzla. Kaže da je put bio dug, ali je ipak na Gradskom vijeću jednoglasno usvojena inicijativa koja je na kraju rezultirala kupovinom stola. Tokom cijelog procesa, članice Udruženja tražile su informacije dokle se došlo s realizacijom. „Žene s invaliditetom prilikom tog pregleda morao je suprug ili brat podizati na stol“, slikovito je opisala Amela. Dodala je da su njihov problem i arhitektonske barijere jer su ordinacije na drugom spratu u zgradi u kojoj nema lifta. Kazala je da su dvije fondacije uvijek bile „vjetar u leđa“ kada su počele svoj rad kao i u svim drugim projektima.

To je samo jedna od inicijativa koja je pokrenuta i realizirana, a Medina Mujić iz Fondacije CURE navela je i druge inicijative ističući i to da su na terenu uvidjele da žene imaju slične ili iste probleme i to u oblasti zdravstva, te se suočavaju sa nedostatkom edukacije i saradnje s lokalnim institucijama, te nedostatkom institucionalne podrške i rodno senzitivnog budžetiranja. Energija je posvećena uvezivanju lokalnih institucija i nevladinih organizacija kako bi zajednički radili na poboljšanju statusa žena. Podvukla je da su mnoge organizacije radile na izradi gender akcionog plana, a udruženja su radila i na podizanju svijesti o zdravstvenoj zaštiti Romkinja.

Direktorica Fondacije za osnaživanje žena Dubravka Kovačević posebno je izdvojila značaj međusobnog povezivanja između organizacija što je urađeno tokom ovog projekta, te je najavila da će Fondacija osigurati grantove za deset organizacija kako bi nastavile rad na realizaciji svojih zagovaračkih planova.

Učesnici/e konferencije složili su se da je izrada zagovaračkih planova dobar način uspostavljanja saradnje sa svim zainteresiranim stranama kako bi se osigurala njihova realizacija, te je najavljeno da će se saradnja i nastaviti.

Lokalne organizacije s kojima su Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena  sarađivale tokom provedbe ovog projekta su Udruženje građana „Psihološki centar SENSE“ iz Banje Luke, Udruženje žena „Sara-Srebrenica“, Udruženje građana „Probudi se“ Istočno Sarajevo, Udruženje žena „Romkinje“ Bijeljina, Udruženje žena „Pašinke“ s Udruženjem „Sigurno mjesto“ iz Zavidovića, Udruženje žena „Nera“ Konjic, Udruženje „Ženska vizija“ iz Tuzle, Aktiv žena „Donje Moštre“ iz Visokog, Udruženje žena „Vrbe“ Mostar i Udruženje žena „Srce i duša“ Lukavac.

Također vam se može svidjeti…