Pismo podrške Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH je, na prijedlog Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH kojim je predviđeno da u sastavu Vijeća ministara bude zastupljeno najmanje 40% osoba oba spola.

Predloženim zakonom se vrše izmjene i dopune Zakona o Vijeću ministara BiH radi obaveze njegovog usaglašavanja sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, odnosno članom 32. stav (2) kojim je propisana obaveza usklađivanja svih državnih i entitetskih zakona, kao i drugih odgovarajućih propisa s odredbama ovog zakona. Ove izmjene i dopune bi u praksi dovele do toga da će Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, odbiti potvrđivanje imenovanja Vijeća ministara BiH ako predloženi saziv ne odražava ravnopravnu zastupljenost oba spola.

Porazna je činjenica da je Vijeće ministara BiH, kao najviši organ izvršne vlasti u državi, u svojim sazivima od 1997. do 2014.  imalo ukupno četiri ministrice, dok niti jedna žena nije predsjedavala ili dopredsjedavala Vijećem ministara BiH od kada postoji ovaj izvršni organ vlasti. U istom periodu je deset žena imenovano na pozicije zamjenica ministara. Nedopustivo je da se u jednoj demokratskoj državi, što Bosna i Hercegovina jeste, u dvadeset i prvom vijeku mora uvijek iznova raspravljati o podzastupljenosti žena u tijelima i organima vlasti.

Organizacije civilnog društva u BiH sa velikim oduševljenjem pozdravljaju postupak Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH, te pozivaju zastupnice i zastupnike, delegate i delegatkinje da podrže ovaj Prijedlog zakona. Napominjemo da je Bosna i Hercegovina prva država koja je usvojila Zakon o ravnopravnosti spolova u regiji, te bila primjer pozitivne prakse za druge države. Usvajanjem ovog Prijedloga BiH bi nastavila biti uzor drugim državama, dok bi neusvajanje ovog Prijedloga značilo nepoštivanje odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova BiH što bi ukazalo na to da država sama krši i ruši svoje zakone, ali i nastavak prakse grubog kršenja ljudskih prava žena i sakrivanja rada žena iza muškaraca.

Poštovane zastupnice i zastupnici, delegatkinje i delegati, podržite Izmjene i dopune Zakona o Vijeću ministara BiH, te svojom odlukom dovedite do toga da Bosna i Hercegovina uđe u političku historiju kao jedna od rijetkih evropskih država čiji saziv funkcionera i funkcionerki u najvažnijim tijelima vlasti zaista odražava stvarnu ravnopravnost spolova. Ne dozvolite da žene uvijek budu zamjenice, doprinesite da žene dobiju mjesto koje zaslužuju – rukovodeće i da budu ravnopravne sa svojim muškim kolegama. U konačnici ne dozvolite da ravnopravnost spolova ostane mrtvo slovo na papiru, doprinesite da Bosna i Hercegovina ponovo bude primjer pozitivne prakse za sve ostale države.

S poštovanjem,

Fondacija CURE 

Također vam se može svidjeti…