”Osnaživanje i liderstvo žena u političkim partijama“

PROJEKAT: OSNAŽIVANJE ŽENA ZA POLITIČKO DJELOVANJE

Osnaživanje i liderstvo žena u političkim partijama“

 

Fondacija CURE u suradnji sa Udruženjem Žene sa Save,  u subotu, 01.08.2015. u Orašju, u prostorijama Vijećnice – Omladinski dom, III ulica bb , sa početkom u 11h, organizuje interaktivnu radionicu za članice političkih partija i aktivistkinje civilnog društva.

 

Teme radionice su „Preduslovi za uspjeh u politici” i „Kako predstaviti sebe i svoj politički program putem medija”. Razgovarat ćemo o PR i političkom komuniciranju, te na koji način se koristi političko komuniciranje. Predstavit ćemo koji su to preduslovi za uspjeh u politici, zašto je važno raditi na izgradnji imidža, te na koji predstaviti sebe i svoje programe medijima.

Ovakve radionice se održavaju od 2012. na području BiH sa ciljem da se do oktobra  2016. animira  minimalno 1000 žena da razmisle o svom osnovnom ljudskom pravu – pravu da glasaju, da budu predlagane i birane,  da odluče ko će ih predstavljati I ko će donositi odluke u njihovo ime tokom četri godine mandata.

 

 

 

 

Također vam se može svidjeti…