Omaž BiH ženama od značaja i njihovim dostignućima

Omaž BiH heroinama i njihovim dostignućima u obliku keramičke spomen ploče koji bi krasio mjesto/zgrade gdje su stanovale i/ili radile.

Projekat se realizra uz finansijsku podršku Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Ovim projektom planiramo da prvenstveno otkrijemo ko su bile te žene koje su boravile na prostoru centra Sarajeva i koje su donosile pozitivne promjene (namanje 10 žena). Planiramo da ih mapiramo i kreiramo bazu podataka koja će na inovativan način prikazati javnosti, a i postati turistička atrakcija na teritoriji Sarajeva i to kroz mobilnu aplikaciju u kojoj će biti prikazana mapa žena koje su mijenjale historiju i u kojima će biti napisana njihova biografija i biti prikazana ulica u kojoj su rođene, živjele i/ili radile.

Osim mobilne aplikacije koja će prikzivati gdje su poznate žene živjele u Sarajevu, projektom je predviđeno da uradimo dva (2) keramička murala na objektima, a murali će biti javni spomenici kulture i umjetnosti u BiH, podignuti za najmanje jednu heroinu pojedinačno i jednu grupnu za sve žene iz prošlosti koje su doprinjele razvitku BiH. Heroine će biti žene koje su svojim radom i trudom doprinjele razvitku tadašnjeg bh. društva bez obzira da li se radi o sportistikanjama, naučnicama, incijatorkama, teoretičarkama, umjetnicama, pokretačicama pozitivnih društvenih promjena koje su nažalost bile zaboravljene kroz historiju.

Ono što daje jednu od posebnih vrijednosti ovom projektu jeste grupa mladih osoba (muškaraca i žena) koji će kreirati murale i to uz mentorstvo profesionalaca i profesionalki koji koriste u svom umjetničkom stvaralaštvu keramiku kao medij. Grupa mladih osoba (najmanje 10 osoba) će kroz 2 radionice osmisliti dizajn i kreirati omaž bh. heroinama i njihovim dostignućima.

U projektu je uključena partnerska organizacija Udruženje TAKO koja je zadužena za kreiranje keramičkih murala, konsultanski rad kao i za rad sa mladim umjetnicima/cama.

Također vam se može svidjeti…