Okrugli sto na temu “Marginalizacija ženskog pitanja u društvu”

U okviru programa podrške društveno marginaliziranim ženama, a uz podršku JU Biblioteka Kakanj I ISCOS Emilia Romagna, Fondacija CURE organizuje

Okrugli sto na temu “Marginalizacija ženskog pitanja u društvu” Koji će se održati u Kaknju, 12/10/2016, sa početkom u 12:05 u prostorijama JU Biblioteka Kakanj, ul. Šehida bb.

Naš Okrugli sto dolazi dan nakon Međunarodnog dana djevojčica (11/10) – posvećenog pravu na jednako obrazovanje, borbi protiv nasilja nad djevojčicama i prisilnih maloljetničkih brakova.

U okviru Okruglog stola – želja nam je da preispitamo da li smo upoznate sa pitanjima ženskih društveno marginaliziranih grupa, i da li lokalna zajednica pruža mogućnosti da se sve zaista osjećamo sigurno i slobodno.

Da li u svojim svakodnevnim razgovorima spominjemo žene treće dobi? Da li znamo o problemima sa kojima se susreću? Da li znamo problematiku samostalnih roditeljki? Da li se ikada pitamo kako je Romkinjama u našem društvu? Da li smo se ikada upitale kako je to biti žena sa invaliditetom, ili biti majka djeteta sa invaliditetom.

Da li kao sportistkinje imamo jednaka prava kao muškarci sportisti, da li ženska kultura biva jednako promovirana na svim nivoima. Da li postoji ženska književnost i kakvi su stereotipi i predrasude prema ženama u udžbenicima koje danas koristimo.

Da li postoje druge nevidljive ženske društvene grupe i gdje su?

Da li kao građanke sa pravom glasa imamo pravo donositi odluku o svom tijelu, da li imamo pravo na izbor i da li razumijemo šta to pravo podrazumijeva?

Okrugli sto će dati priliku učesnicama/cima da iznesu svoja mišljenja o pitanjima jednakopravnosti spolova u društvenoj zajednici, ukazati na potrebe organizovanog sistematskog djelovanja u smjeru unapređenja kvalitete života žena i djevojčica u lokalnoj zajednici.

 Preispitaćemo koliko patrijarhalni modeli utiću na položaj žena u Kaknju, te koliko su oni kočnica za angažovanost žena u političkom zivotu i na mjestima odlučivanja. „Ako sam  pripadnica marginalizovane grupe, kako pomjeram te margine? Koliko ima žena aktivnih u mjesnim zajednicama i da li meni kao ženi u Kaknju “visoka politika nije suđena”, I ako nije zasto nije?„

Na okruglom stolu, o navedenim temama će govoriti: Vildana Džekman i Marija Vuletić, aktivistkinje i feministkinje Fondacije CURE, Amila Koso saradnica Načelnice Općine Visoko.  

Kroz diskusiju će nas voditi Selma Hadžihalilovic, feministkinja i aktivistkinja Fondacije CURE

Dobrodošlicu skupu će uputiti Senad Čišija, direktor JU Biblioteka Sarajevo sa kojom Fondacija CURE ima dugogodišnju uspješnu saradnju.

Molimo Vas da svoje prijave učešće pošaljete na e-mail:selma@fondacijacure.org ili putem telefona Fondacije CURE: +387 33 20 75 61 najkasnije do 11.10.2016. godine.

Radujemo se zajedničkoj diskusiji!!

Tim Fondacije CURE

Također vam se može svidjeti…