Održan dvodnevni trening o temi Društveni mediji i društvene mreže

Helsinški parlament građana Banje Luka i Fondacija CURE u Konjicu, 15. i 16. marta  održali su dvodnevni trening i radionicu o temi Društveni mediji i društvene mereže, na kojem  je učestvovalo 24. učesnika/učesnica. Seminaru su prisustvovali novinari lokalnih medija iz Konjica, Jablanice, Mostara i Sarajeva,  te predstavnici nevladinih organizacija koje imaju ili se pripremaju da otvore svoje web stranice.

Trening je namijenjen organizacijama civilnog društva i lokalnim medijima s ciljem njihovog povezivanja i budućeg zajedničkog djelovanja na polju promocije i zaštite ljudskih prava, sa ciljem usavršavanja znanja i vještina u primjeni novih informaciono-komunikacionih tehnologija, kako bi nevladine organizacije i mediji bili opspsobljeni za jači uticaj na vlasti koje bi trebale sistemski i kontinuirano da rješavaju goruća pitanja i probleme marginaliziranih i ranjivih grupa u Bosni i Hercegovini.

Voditeljice treninga, Valentina Pellizzer i Amila Topčagić pokazale su kako koristiti razne alatke na internetu, radi lakše i brže komunikacije, odnosno bržeg širenja informacija.

Polaznici su ima li priliku da nauče i nešto više o sigurnosti i čuvanju ličnih podataka, o pisanju vijesti i stavljanju fotografija, video i audio materijala na web, te mogućnosti uvezivanja weba sa društvenim mrežama, kao što su Facebook i Twitter.

Trening je dio projekta X-press, kojeg finansira Evropska unija.

 

Također vam se može svidjeti…