Nakon prezentacije akcionog plana, za rješenje problema žena potrebno veće učešće žena u političkom životu u Općini Pale

 

Nakon prezentacije akcionog plana, za rješenje problema žena potrebno veće učešće žena u političkom životu u Općini Pale

 

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena u suradnju sa UŽ Viktorija Pale su u predhodnom periodu kreirali Akcioni plan – Agenda potreba žena u Općini Pale u okviru projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” (dalje u tekstu: Projekat), koji finansira Evropska unija, a kojima se namjerava doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa.

Zahvaljujući Projektu, kreiran je i plan djelovanja kako bi se preporuke iz Akcionog plana – Agende potreba žena usvojile u Općini Pale i organiziranju kampanje na Palama s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju žene s posebnim fokusom na žene pripadnice manjinskih i marginaliziranih grupa.

Predstavnica udruženja žena Viktorija Pale, Mladenka Santrač navodi da podršku koju je dobila od Projekta finansiranog od Evropske unije i posvećenosti organizacija koje su radile na implmentaciji Projekta, Viktorija Pale i njene članice imaju mnogo koristi. Sada imaju Akcioni plan – Agendu potreba žena Pale u kojem su učestvovale članice udruženja, Zagovarački plan za usvajanje preporuka iz Akcionog plana, a imaju i znanje i iskustvo kojeg su usvojile o upravljanju organizacijom, organizacijskim ciljevima, strukturi organizacije, o lobističkim i zagovaračkim procesima. Sada, nakon kapaciteta koji su uloženi u UŽ Viktorija Pale, razgovori s nadležnima su obavljeni, kaže predstavnica Udruženja žena Viktorija Pale Mladenka Santrač, ali nakon toga došli su drugi problemi uzrokovani pandemijom koronavirusa.

Jedan od ideja koje su proizašli iz Projekta je bio da Mladenka Santrač pošalje zahtjev za učešće na sjednici Skupštine kako bi mogla zastupnice/ke informirati o Akcionom planu koji je napravljen te zagovarati usvajanje dokumenta ili nekih od mjera kroz planiranje trošenja budžetskih sredstava, ali do toga još uvijek nije došlo.

– Obavile smo razgovore sa ženama predsjednicama aktiva žena svih političkih partija, ali nisu baš sve raspoložene za saradnju, niti je plan on još izglasan u Skupštini – kazala je Santrač.

Kada je u pitanju rješenje konkretnih pitanja žena i udruženja, Santrač napominje da će bilo šta moći značajnije dogoditi kada bude više žena u skupštinskoj većini.

 

 

Tokom implementacije Projekta prezentiran je Akcioni plan, a najavljeno je da će taj dokument biti iskorišten u trenutku kada se bude usvajao općinski budžet te su ponuđene i brojne preporuke kako riješiti pitanja u toj općini poput rada s ženama treće životne dobi.

Istaknuto je i da bi mjesne zajednice trebale tražiti vraćanja statusa pravnog lica da bi mogle aplicirati za podršku i finansiranje kroz budžet, međutim predstavnica Udruženja žena Viktorija Pale Mladenka Santrač kaže da to još nije učinjeno i kako stvari stoje to se neće desiti u nekom skorijem periodu.

– S obzirom da imamo nove članice s novim idejama i s obzirom da smo već kroz Projekat uvidjele važnost učešća žena na mjestima gdje se donose odluke, već se organizujemo aktivnosti vezane za izbore, formiranje lista i aktivno učešće žena na izborima – zaključila je predstavnica Udruženja žena Viktorija Pale Mladenka Santrač uz komentar da već redovno organizuju sa članicama izlete, kao i radionice i predavanja o mentalnom zdravlju i sl.

 

 

Također vam se može svidjeti…