Najava promocija knjiga na PW 2014

PROMOCIJA KNJIGA NA PITCHWISE FESTIVALU ŽENSKE UMJETNOSTI I AKTIVIZMA U BIH 2014.

12. septembar 2014, 20:30h
Promocija knjige
„Bog ima miris vanilije“

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo

 O KNJIZI

Knjiga „Bog ima miris vanilije“, po riječima profesora Nedžada Ibrahimovića, rijetka je knjiga poezije na regionu uopće koja sadrži takvu zrelost, nepretencioznost i individualnost. Nakon smrti velikih ideja, informatičke revolucije i razvoja posthumanizma, dolazi nova generacija, bijela generacija, sterilna, prikriveno suicidalna, blago ravnodušna, generacija na pilulama koja traume gleda na velikom ekranu.  Poezija hvata taj futuristički duh koji se utjelovljuje u prije svega pogledu pripovjedačice, između budućnosti koja je hladna i prošlosti koja je izgubljena.

 O spisateljici:

 

Selma Kešetović je rođena 2. 11. 1982. godine u Tuzli. Diplomirala je b/h/s jezike  književnost na Filozofskom fakultetu Tuzla, a magistrirala rodne studije na Centru za interdisciplinarne posdiplomske studije Sarajevo. Objavila roman Mihael. Za prvu knjigu poezije “Bog ima miris vanilije” dobila nagradu “Fra Grgo Martić” Piše poeziju i prozu, bavi se cyber feminizmom i mačkama.

 

 

11. septembar 2014, 13:30h
Promocija knjige „Zabilježene – žene I javni život u BiH u 20. Vijeku”

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo

 

Promocija knjige „Zabilježene – žene I javni život u BiH u 20. Vijeku”

 

O knjizi govore: Amila Ždralović, Elmaja Bavčić i Zlatan Delić

Moderatorica: Jasmina Čaušević

 

Sarajevski otvoreni centar uz partnersku podršku Fondacije Heinrich Böll Ured za BiH, Fondacije CURE i Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA organizuje promociju knjige „Zabilježene – žene I javni život u BiH u 20. Vijeku”, u kojoj se ženska udruživanja i individualni napori žena, u prethodnih 100 godina i više, smještaju u šire socijalne, pravne, ekonomske i kulturne bh. političke kontekste. O doprinosima žena u umjetničkoj, naučnoj, aktivističkoj, kulturnoj i ostalim sferama života, kao i o izazovima rada na knjizi govoriće neke od osoba koje su pisale dijelove knjige – Amila Ždralović, Elmaja Bavčić i Zlatan Delić, autorice i autor pojedinih poglavlja u knjizi, dok će razgovor moderirati Jasmina Čaušević, urednica knjige.

 

 

Amila Ždralović je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za filozofiju i sociologiju. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i stekla zvanje magistrice socioloških nauka. Zaposlena je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Između ostalog, objavila je sljedeće radove: Ženski mirovni aktivizam i njegov utjecaj na mir i sigurnost (u koautorstvu sa Mirelom Rožajac – Zulčić),  Oblikovanje roda u tranzicijskim procesima sa osvrtom na BiH (u: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, LII/2009.), Simboličko nasilje i rodni odnosi (u: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, LI/2008.), Društveni aspekti političkog sistema BiH (u: „Država, politika i društvo u BiH“, 2011.), Čitanje Rawlsove teorije prvobitnog položaja iz perspektive rasprave o pravednosti I. M. Young (u: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, LIII/2010).

 

Elmaja Bavčić rođena je 1983. godine u Sarajevu gdje je završila studij Komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu. Magistrirala je na Odsjeku za rodne studije Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, Univerziteta u Sarajevu. Bavi se pitanjima obrazovanja, feminističkom teorijom i političkim aktivizmom. Živi i radi u Sarajevu.

 

Zlatan Delić rođen je 1987. godine u Tuzli gdje je završio studij književnosti (svjetska i južnoslavenska) i b/h/s jezika na Filozofskom fakultetu. Magistrirao je na Odsjeku za rodne studije Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, Univerziteta u Sarajevu. Autor je knjige „TUBO-FOLK ZVIJEZDA (konstruiranje ženskog subjekta u pjesmama/tekstovima Lepe Brene, Svetlane Cece Ražnatović, Severine Vučković i Jelene Karleuše)“. Član je redakcije časopisa za feminističke i rodne teorije, kritiku i društvena pitanja Patchwork i godišnjaka Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Baština. Bavi se pitanjima subjektiviteta, književnom i feminističkom teorijom, rodnim i kulturalnim studijama. Živi i radi u Sarajevu.

 

Jasmina Čušević (1976) diplomirala jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija. Urednica, autorica ili koautorica u brojnim publikacijama. Teorijski i aktivistički se bavi feminističkom lingvistikom, silovanjima u ratu i LGBT kulturom. Živi u Sarajevu.

 

 

Također vam se može svidjeti…