Najava predavanja: Radnička i socijalna prava, feminističke strategije i analize

PitchWise festival 2014. i ciklus Neko je rekao feminizam? vas pozivaju na predavanje na temuRadnička i socijalna prava, feminističke strategije i analize.

Datum: 12. septembar 2014, 17h 
Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert u BiH, Fondacije CURE i uz medijsku podršku Magazina DANI, organizuje feminističke razgovore u okviru ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam? o strategijama i analizama vezanim za radnička i socijalna prava. Učesnice će o temi govoriti iz aktuelnih, kritičkih, analitičkih i praktičnih pozicija, a publika će moći aktivno da učestvuje u diskusiji. O temi govore: Tina Tesija (Zagreb;  Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju i Ženska fronta za radna i socijalna prava), Gordana Stojaković (Novi Sad, Udruženje S.T.R.I.K.E), Tijana Okić (Sarajevo, politička filozofkinja, marksistička feministička teoretičarka i aktivistkinja) iSvjetlana Knežević (Zagreb, Za rad spremne). Razgovore moderira Davorka Turk (Centar za nenasilnu akciju, Sarajevo/Beograd).

O učesnicama:

Gordana Stojaković (1957) osnivačica je više ženskih organizacija (Novosadski ženski centar, Žensko putujuće pozorište, CikCak inicijativa, S.T.R.I.K.E, Alumnistkinje Rodnih studija). Rukovodi projektom Znamenite žene Novog Sada (1999-2013). U oviru projekta je u proteklih desetak godina prikupljena obima dokumentacija o istorijatu ženskog pokreta u Vojvodini, biografijama znamenitih žena. Diplomirala je na Prirodno matematičkom fakultetu – Odsek za turizam Univerziiteta u Beogradu (1980). Završila je specijalističke rodne studije na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu (2005). Doktorirala sa temom Rodna prespektiva u novinama Antifašističkog fronta žena u periodu 1945-1953. godine  (2011). Objavila je više publikacija među kojima su: Znamenite žene Novog Sada I (Novi Sad, 2001); AFŽ Vojvodine 1942-1953 (Novi Sad, 2007); Solidarnost ili lajkovanje: Dnevnik feministkinje o feminizmu i levici u Srbiji (1978-2007) (Beograd, 2011), Prostitucija u Srbiji – jedno od mogućih lica (Novi Sad 2013), Žene u novim profesijama 1945-1950: pogled na svakodnevni život žena kroz štampu Antifašističkog fronta žena u: Politička upotreba prošlosti – o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru (Novi Sad 2014). Dobitnica je Godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova koje dodeljuje Izvršno veće AP Vojvodine (2008).

Tijana Okić rođena je u Sarajevu 1986. godine. Osnovnu školu završavala je u više različitih škola uslijed ratnih dešavanja u njenoj rodnoj zemlji, SFRJ. Srednju školu završila je u Makarskoj (jezična gimnazija). Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirala je filozofiju i sociologiju, a potom magistrirala filozofiju. Na istom fakultetu pohađa doktorske studije. Tijana misli, živi i radi u Sarajevu. Društveno je aktivna, a zanima se za etiku, političku filozofiju, marksističku i feminističku teoriju.

Tina Tešija je završila studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je kao voditeljica projekata i suradnica na obrazovnom programu u zagrebačkom Centru za ženske studije. Trenutno je zaposlena na regionalnom portalu Bilten. Aktivistica je Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju i Ženske fronte za radna i socijalna prava. Članica  je i zagrebačkog Feminističkog fronta. Područja interesa su joj feminizam te zaštita radnih i socijalnih prava.

Svjetlana Knežević je feministkinja, aktivistkinja i novinarka. Magistrirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Članica je uredništava Libele – portala o rodu spolu i demokraciji, dugogodišnja urednica i voditeljica emisije o ljudskim pravima i aktivizmu Širenje područja borbe na Radio Studentu, te koordinatorica i suosnivačica inicijative Za rad spremne, koja se bavi položajem mladih žena u svijetu rada. Također, Svjetlana je članica inicijative Ženska fronta za radna i socijalna prava. U najužem fokusu Svjetlaninih interesa jesu rod, klasa i aktivizam.

Davorka Turk je aktivistica i feministica iz Zagreba, sa sarajevskom adresom. Radi u Centru za nenasilnu akciju. Bavi se pitanjima rata, mira, nacionalnog identiteta i prošlosti jugoslavenskih naroda, a zanima je suradnja i solidarnost preko tako zadanih granica.

Također vam se može svidjeti…