MEĐUNARODNI DAN MIRA OBILJEŽIO I GLAS ZA ŽENSKA PRAVA

MEĐUNARODNI DAN MIRA OBILJEŽIO I GLAS ZA ŽENSKA PRAVA


Širom svijeta danas, 21.09.2011. godine, obilježava se Međunarodni dan mira. Udruženje INFOHOUSE zajedno sa Brankom Inić, pravnicom Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH i dobitnicom povelje Internacionalne Lige humanist, te građanima/kama Srebrenice, Bratunca i Zenice u kafiću „Zvorničanka“ u Srebrenici, ovaj dan obilježil/ei su drugom javnom debatom o pitanjima ženske „moći“ i „nemoći“ na političkim listama i funkcijama. Razgovarali/e smo o tome zašto su žene u političkom i javnom životu na marginama društva, da li je moguća svjetla budućnost naše države bez učešća žena u političkoj i javnoj društvenoj sferi, koje su posljedice zanemarivanja 52% populacije na mjestima odlučivanja, gdje su žene u bh. društvu i zašto žene trebaju biti politički aktivnije!?

 

Zajedno smo dijagnosticirali glavne probleme i prepreke jačoj ženskoj ulozi u društveno – političkom životu društva i donijeli zaključak: Političko polje žustro se čuva od „ženske noge“. Žene nemaju nikakvu podršku svojih stranki, ali ni cjelokupnog društva da hrabro i smjelo zakorače na ovo polje. One koje su i uspjele kročiti u političko polje i imaju različite mandate potpuno su demoralisane jer trpe stalne pritiske sa svih strana kako bi napustile svoje pozicije i makle se iz javnog političkog života.

 

Javne debate su drugi dio projekta pod nazivom „OSNAŽIVANJE ŽENE U POLITIČKOM ŽIVOTU BIH – 101 razlog zašto glasati za ženu na Lokalnim izborima 2012.“ koji Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE implementiraju od aprila 2011 godine. Glavni cilj projekta jeste edukacija žena političarki, ali i žena aktivistica u nevladinom sektoru kako da koriste odnose sa javnošću  kao jedan od „alata“ za promoviranje svojih vrijednosti i potencijala. Projekat je namijenjen svim ženama koje žele da promijene sliku rodne diskriminacije u politici i da se aktivno uključe u donošenje odluka u BiH – da zauzmu svoje mjesto u političkom životu. Javne debate su pokrenute kako bi probudile svijest građana/ki o  trenutnom položaju žena i njihovoj potrebi da se vrate na mjesta odlučivanja.

Implementaciju projekta nastavljamo organizovanjem još javnih debata, uličnih akcija, te grupnih posjeta građana/ki institucijama vlasti BiH.

 

Podršku projektu i organizaciju javne debata u Srebrenici pružili su Udruženje „Prijatelji Srebrenice“ i Branka Inić, pravnica Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH i dobitnica povelje Internacionalne Lige humanista.

Također vam se može svidjeti…