Medina Mujić

Glasnogovornica

Medina Mujić

Glasnogovornica

Medina Mujić doktorica je komunikoloških nauka. Autorica je, koautorica, urednica i recenzentica nekoliko publikacija i zbornika iz oblasti ljudskih prava. Objavila je više naučnih, istraživačkih i stručnih radova u BiH i Evropi na temu položaja žena u javnoj i privatnoj sferi djelovanja i ostvarivanja jednakih prava i mogućnosti, propitujući položaj i odnos žena i muškaraca u akademskim institucijama i na drugim visokorangiranim pozicijama u javnoj sferi. Od 2019. godine radi u Fondaciji CURE, a svoj profesionalni angažman posvetila je zaštiti i promociji ljudskih prava s fokusom na ženska prava. Zadnjih nekoliko godina radi sa mladima kroz različite obrazovne programe iz oblasti rodno zasnovanog nasilja i nasilja u vezama mladih. U jednom dijelu svoje karijere bavila se udžbeničkom politikom u BiH u kontekstu poboljšanja kvalitete sadržaja udžbenika za osnovne i srednje škole.