Mapa aktivnosti povodom Mjeseca izgradnje mira i jačanja ženskog aktivizma

Povodom Međunarodnog dana žena 2022. Ženska mreža BiH i Mreža za izgradnju mira u saradnji sa Inicijativom građanke za ustavne promjene, sa svim svojim članicama solidarno udružuju snage i obilježavaju Mjesec izgradnje mira i jačanja vidljivosti ženskog aktivizma u Bosni i Hercegovini. U proteklim godinama članice ovih inicijativa su povodom Međunarodnog dana žena organizirale na stotine aktivnosti širom Bosne i Hercegovine, a tu praksu nastavljamo i ove godine.

S obzirom na simboliku Osmog marta, ali i činjenicu da svaki dan u godini treba biti Osmi mart te da se o pravima žena, doprinosu i naporima žena treba govoriti konstantno Ženska mreža Bosne i Hercegovine, Mreža za izgradnju mira i Inicijativa Građanke za ustavne promjene su odlučile da dosadašnju sedmicu posvećenu ženskom aktivizmu obilježavaju tokom cijelog mjeseca marta, i da simbolično u periodu od 8. marta do 8. aprila 2022. pruže podršku obilježavanju Mjeseca ženskog romskog aktivizma – u solidarnosti sa našim prijateljicama i sestrama članicama Ženske romske mreže „USPJEH“.

Informacije o događajima koji se organiziraju širom Bosne i Hercegovine povodom Mjeseca izgradnje mira i jačanja ženskog ativizma su dostupne u Mapi aktivnosti koja se načazi na sljedećem linku: 

https://www.mreza-mira.net/dogadaji-povodom-8-marta/

Sve aktivnosti možete pronaći i u Kalendaru aktivnosti povodom Mjeseca izgradnje mira i jačanja ženskog aktivizma koji je dostupan na:

Kalendar aktivnosti povodom Osmog marta 2022

Mreža za izgardnju mira tokom cijelog mjeseca marta prima informacije o aktivnostima i dopunjava mapu i kalendar. Sve informacije o svojim aktivnostima možete dostaviti na e-mail maida.zagorac@mreza-mira.net.

Također vam se može svidjeti…