Iskorjenjivanje rodno zasnovanog nasilja

Iskorjenjivanje rodno zasnovanog nasilja

Fondacija CURE, u saradnji sa Alternativnim centrom za devojke iz Srbije, Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) iz Hrvatske i NVO Prima iz Crne Gore i uz podršku Fonda za Zapadni Balkan, implementira projekat UProot Gender Based Violence...
Zalaganje za ženska prava u Bosni i Hercegovini

Zalaganje za ženska prava u Bosni i Hercegovini

Uz podršku švedske feminističke fondacije Kvinna till Kvina, Fondacija CURE nastavlja sa zagovaračkim aktivnostima za unapređenje položaja žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini. Tokom 2021. i 2022. godine, naš primarni fokus će biti na digitalnom zagovaranju kroz...
Zagovaranje za ženska prava

Zagovaranje za ženska prava

Projekat “Zagovaranje za ženska prava“ u Bosni i Hercegovini (BiH) je dvogodišnji projekat koji finansira Evropska unija, a implementiraju Fondacija CURE  i Fondacija za osnaživanje žena (FWE). Implementacijom ovog Projekta namjeravamo doprinijeti promociji i...
Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini

Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini

Projekt „Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini“ koji realizuje Fondacija CURE u periodu od januara do decembra 2020. ima za cilj podići svijest bh društva i međunarodne zajednice o potrebi uključivanja žena u sve faze mirovnih pregovora i izgradnju mira, i...