Zaustavimo rodno zasnovano nasilje

Kad dom
ne znači
sigurnost!

16 dana aktivizma

STOP FEMICIDU

Globalna kampanja 16 Dana aktivizma

protiv rodno zasnovanog nasilja

Trnje boli

Feminizam nije
vodio ratove –
nacionalizam
jeste!
Nasilnik
na tvom putu
Un violador
en tu camino

Festival ženske umjetnosti i aktivizma