Javno reagovanje Ženske mreže BiH

Nakon protesta održanih 07.02.2014. godine u Brčkom kojim je koordinisao mirovni aktivista i koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije  (UDIK), Edvin Kanka Ćudić, suočava se s prijatnjama po život i slobodu.

Prijetnje upućene Edvinu Kanki Ćudiću najvećim dijelom su motivisani njegovim radom na polju novinarstva i istraživanja ratnih zločina na području cijele Bosne i Hercegovine. Pojedinci su iskoristili njegov angažman da putem društvenih mreža okarakterišu Edvina Kanku Ćudića kao “nacionalističkog vođu Bošnjaka protiv Srba”, kao i da pokušava prenijeti proteste iz Federacije BiH u Republiku Srpsku.

Edvin Kanka Ćudić je nastojao da na protestima koji su imali za cilj da pruže podršku protestima širom Bosne i Hercegovine protiv nefunkcionalne vlasti, koordiniše na način da se ispoštuje pravo glasa svake građanke i građanina, kao i da spriječi svaki oblika nasilja, rušenja i oštećenja državnih institucija, što je i postignuto.

Ženska mreža oštro osuđuje govor mržnje protiv aktiviste Edvina Kanke Ćudića smatrajući ponašanje pojedinaca podstrekivanjem govora mržnje putem društvenih mreža, što je kršenje temeljnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih domaćim i međunarodnim propisima.Smatramo da bi svaka građanka i građanin Bosne i Hercegovine trebao imati pravo na slobodu nenasilnog okupljanja i izražavanja kojim se ukazuje na nefunckionalnost državnog sistema.

Ovom prilikom apelujemo na vlasti Bosne i Hercegovine da reaguju i osude huškačke politike bazirane na izvršenju podjele i širenja rasne, nacionalne i vjerske netrpeljivosti.

Predstavnice ženskih nevladinih organizacija, neformalnih i formalnih grupa kao i aktivistkinje koje se zalažu za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini, ukazuju posebno na propust države Bosne i Hercegovine da kroz zakonsku regulativu urede zločine i govor mržnje, nakon čega bi se stekli uvjeti za procesuiranje počinitelja i počiniteljica pomenutih zločina.

Ženska mreža BiH

Također vam se može svidjeti…