IT- trening za organizacije civilnog društva i medije

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija CURE Vas pozivaju na IT trening – virtuelni i stvarni aktivizam koji organizujemo 15. i 16. marta u Konjicu u hotelu Garden City.

Trening je namijenjen organizacijama civilnog društva i lokalnim medijima s ciljem njihovog povezivanja i budućeg zajedničkog djelovanja na polju promocije i zaštite ljudskih prava.

Trening je zamišljen kao usavršavanje znanja i vještina u primjeni novih informaciono-komunikacionih tehnologija, ali i kao baza za apliciranje za mini grantove koje će Helsinški parlament građana i Fondacija CURE dijeliti učesnicima/cama treninga koji/e dostave projektne ideje za zajedničke akcije koje treba da rezultiraju povećanjem vidljivosti marginalizovanih grupa u našem društvu i konkretnim pomacima u praksi.

Krajnji cilj jeste da se, putem upotrebe novih medija i zajedničkih akcija nevladinih organizacija i medija, utiče na relevantne vlasti da sistemski i kontinuirano rješavaju goruća pitanja i probleme različitih marginalizovanih i ranjivih grupa u BiH.

Aplicirati mogu organizacije civilnog društva i mediji koji/e gravitiraju u Konjicu, uključujući Sarajevo i Mostar.

 

I to organizacije koje već imaju svoje web sajtove, a koje žele da ih unaprijede, inoviraju i „ožive“. U tom kontekstu važno je da se za učešće na treningu prijave osobe koje ili već administriraju i uređuju sadržaje na web sajtovima svojih organizacija, ili se spremaju da taj posao preuzmu.

To ne isključuje mogućnost da apliciraju i organizacije koje nemaju web sajtove, ali se, u tom slučaju, organizacije obavezuju da će nakon treninga, pokrenuti sopstvene sajtove.

A kad je riječ o medijima, prednost će biti data lokalnim medijima, ali to ne isključuje mogućnost da na trening apliciraju i novinari i novinarke javnih servisa koji/e žele da unaprijede svoje profesionalne standarde i prošire djelokrug svog rada.

 

Kako bi efektno iskoristili/e vrijeme predviđeno za trening, potrebno je da popunite upitnik i prijavni list, te ih dostavite na e-mail: azolja@hcabl.org najkasnije do srijede 13. marta 2013. Dnevni red možete preuzeti ovdje.

Za dodatna pitanja: e-mail azolja@hcabl.org; tel. 051/432-750

 

Također vam se može svidjeti…