Formirati karijerni centar za podršku učenicima/ama u Banja Luci

SAOPĆENJE S OKRUGLOG STOLA

Formirati karijerni centar za podršku učenicima/ama završnih razreda srednjih škola i studentima/kinjama u cilju pronalaska pravog karijernog rješenja

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje građana „Psihološki centar Sense“ organizirale su 28. novembra okrugli stol u Banjoj Luci s ciljem predstavljanja važnosti podrške lokalnih institucija i saradnje s nevladinim organizacijama kako bi se poboljšali uvjeti života u Banja Luci s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena. Okrugli sto održan je u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena.

Jedan od ciljeva okruglog stola o temi „Saradnja između institucija i ženskih nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica u pružanju psihosocijalne podrške ženama u potrebi“ je i ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva u čijem fokusu djelovanja su ženska prava, a kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju na implementaciji postojećih mehanizama i zakonskog okvira za ostvarivanje ravnopravnog tretmana i prava na život bez diskriminacije svih manjinskih i marginaliziranih grupa.

Članica Udruženja građana „Psihološki centar Sense“ Maja Zelić  navela je da je na skupu  poseban naglasak stavljen na saradnju između institucija i ženskih nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica u pružanju psihosocijalne podrške ženama u potrebi. „S obzirom da je okruglom stolu prisustvovala i predstavnica Gradske uprave Grada Banje Luke Lana Matić, samostalna stručna saradnica za udruženja građana i volonterski rad, podijeljene su mnoge informacije od značaja, te smo iz prve ruke čule o učešću Grada u temama o rodnoj ravnopravnosti i samoj saradnji s nevladinim organizacijama“, dodala je Zelić. Naglasila je da će Udruženje „Sense”, na osnovu preporuka, uspostaviti bližu saradnju sa udruženjima građana/ki iz Banje Luke koja već imaju definiranu saradnju s Gradom, te ponuditi usluge iz domena psihološkog osnaživanja i unaprjeđivanja mentalnog zdravlja građana/ki. Također, mapirane su i određene teme u vezi s kojim je potrebno djelovati, a  tiču se unaprjeđenja položaja žena. Ove teme su prepoznate i od institucija na lokalnom nivou što će također biti u daljem fokusu „Sense-a”. Određene su i ciljne populacije na koje će Udruženje usmjeriti djelovanje, te će kroz ugovor o poslovnoj saradnji sa Univerzitetskim centrom za pomoć studentima s posebnim potrebama nastojati institucionalizirati svoj rad u sferi unaprjeđenja mentalnog zdravlja.

U ime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena Selma Hadžihalilović je pojasnila da je u okviru Zagovaračkog plana potpisan ugovor za pružanje podrške studentima i studenticama sa invaliditetom Univerziteta u Banjoj Luci tako da će sada Udruženje moći koristiti prostorije odjela koji ne samo da je prilagođen nego je i rekonstruiran, te raspolaže s najsavremenijom opremom. „Imale smo priliku čuti izlaganje predstavnice Grada Banje Luke koja je govorila o spektru podrške koju pružaju nevladinim organizacijama što je dovelo do prijedloga da Udruženje ‘Sense’ kao specifična organizacija koje se bavi psihološkom podrškom u saradnji s Odjelom za pružanje podrške studentima/cama inicira formiranje karijernog centra koji bi pružao direktnu podršku učenicima/ama završnih razreda srednjih škola te studentima i studentkinjama u cilju pronalaska pravog karijernog rješenja“, istaknula je Selma.

To bi, pored klasičnih edukacija, bio i centar za pružanje psihološke podrške kako bi studentkinje i adolescentkinje imale nekoga ko će ih saslušati i moći dati životno vrijedne savjete. Sve učesnice okruglog stola složile su se da bi to bilo vrlo važno, naročito ako se kroz karijerni centar bude mogla pružiti podrška i ostalim marginaliziranim grupama poput roditeljki djece sa poteškoćama u razvoju, roditeljki koje imaju četvero i više djece, kao i samostalnim roditeljkama, ženama koje su u procesu traženja posla i drugima.

Tokom trajanja projekta „Zagovaranje za ženska prava“, namjera je raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina u BiH, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena kroz izradu akcionih planova.

Također vam se može svidjeti…