Fondacija CURE u Derventi održala radionicu pod nazivom ”Gdje su žene u političkom i janom životu BiH?“

U prostorijama Udruženja žena Derventa, 17.03.2012. godine, aktivistkinje  Fondacije CURE su održale radionicu  pod nazivom „Gdje su žene u političkom i javnom životu BiH”.

Prezentatorica je bila aktivistkinja Fondacije CURE Jadranka Miličević, dok je moderatorica radionice bila Jovanka Popović.

Cilj ove radionice bio je da se animiraju žene i da razmisle o svom osnovnom pravu ljudskom pravu – pravu da glasaju, da budu predlagane i izabrane, da odluče ko će ih predstavljati i ko će donositi odluke u njihovo ime.

Putem direktnog kontakta, interaktivnog rada i međusobne podrške Fondacija CURE nastoji osigurati unaprijeđenje osnovnih građanskih i političkih prava žena – da bi se žene upoznale sa sistemom, ali i da sistem postane svjestan žena. Predstojeći lokalni izbori 2012. godine prilika su da žene iskažu svoje potrebe, a to je da budu birane ali i da glasaju i da  odlučuju.

Također vam se može svidjeti…