Fondacija CURE organizuje uličnu akciju povodom 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka Globalne kampanje 16 dana aktivizma!

Fondacija CURE organizuje uličnu akciju povodom 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka Globalne kampanje 16 dana aktivizma!

„Crvene cipele za žene žrtve femicida“

Fondacija CURE poziva medije na uličnu akciju koju organizujemo povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u četvrtak, 25.11.2021. godine ispred Sarajevo City Centra u 12:00 sati. Uličnom akcijom ćemo također najaviti događaje kojim će Fondacija CURE obilježiti kampanju 16 dana aktivizma, dati osnovne informacije o kampanji i njenim ciljevima.

U periodu od 2019. do 2021. godine najmanje 39 žena ubili su muškarci. Do statističkih podataka Fondacija CURE je došla na osnovu medijskih izvještaja. Ne znamo koliko slučajeva ubistava žena nije zabilježeno u medijskim izvještajima, jer BiH još uvijek nema ujedinjene statistike o slučajevima femicida.

Uličnom akcijom Crvene cipele koje simboliziraju žene žrtve femicida (ubistva žena) želimo skrenuti pažnju na problem nasilja nad ženama koji se dešava svake sekunde na planeti koji nažalost nerijetko završavaju ubistvom žena. Žrtve femicida imaju sličnu priču, a to je da su do smrti bile zlostavljane i izložene različitim oblicima nasilja, da su ljudi iz njenog okruženja znali da preživljava nasilje, ali nisu mogli slutiti da nasilnik može biti i ubica.

39 crvenih cipela postavljenih na trgu u sklopu ulične akcije „Crvene cipele za žene žrtve femicida“ predstavljaju broj ubijenih žena u BiH u posljednjih šest godina. Predstavljaju i sramotu naše države. Predstavljaju poraz jer naše institucije ne djeluju strateški protiv nasilja nad ženama, a posebno u vanrednim situacijama.

Nažalost živimo u okruženju koje toleriše nasilje. Mediji često prave senzaciju od slučaja femicida jer nerjetko u medijskim izvještavanjima opradavaju činove ubistva, tako što navedu u svojim medijskim izvještajima objašnjenje za počinjeno ubistvo (npr. „bio je ljubomoran“, „napustila ga je“ i sl.). Institucije osiguraju da kazne za počinioce ubistva budu male, za nasilnike još manje ili ih nema i olakšavajuća okolnost za pravosuđe je što je nasilnik „porodični čovjek“. A javnost će u većini slučajeva naglasiti kako je žena sama kriva za situaciju u kojoj se našla.

Zaključna poruka je Nulta tolerancija za sve oblike nasilja, seksualnog uznemiravanja i femicida, a nulta tolerancija zahtjeva stav: #NePostojiOpravdanjeZaNasilje!, #NasiljeSeTičeSvih!, #ŽenskoTijeloNePripadaMuškarcima!, #ŽenaNijeKrivaZaNasilje!, i #NijeOdgovornostNaŽeni!

U 2021. godini se obilježava 30. godišnjica Globalne kampanje 16 dana akvitizma. Inspirisana originalnom vizijom i historijom Kampanje, sa fokusom na podizanje svijesti o nasilju nad ženama i uzimajući u obzir kontinuiranu nekažnjivost femicida, ove godine kampanja će se fokusirati na pitanje „femicida ili ubijanja na osnovu spola žena.” U 2021. godini, pored jubilarne teme, Kampanja će nastaviti svoje programske aktivnosti za spriječavanje rodno zasnovanog nasilja u poslovnom svijetu fokusirajući se na vezu između nasilja u porodici i poslovnog svijeta.

Život bez nasilja i diskriminacije je pravo i obaveza svih nas!

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte Vedranu Frašto na +387 61 534 337 ili Medinu

Mujić na +387 61 824 199 s možete nam pisati i na email info@fondacijacure.org

Dobrodošli/e! Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…