Fondacija CURE organizuje uličnu akciju i okrugli stol ”Sve jednake, sve vidljive!“

Fondacija CURE organizuje uličnu akciju i okrugli stol „Sve jednake, sve vidljive!“

Fondacija CURE, u okviru Inicijative „Mir sa ženskim licem, organizuje uličnu akciju pod nazivom „Sve jednake, sve vidljive!“  povodom  obilježavanja neformalnog Dana sjećanja na žene stradale u ratu, u petak, 08.12.2017. godine s početkom u 11:00 sati ispred Katedrale (Trg Fra Grge Martića 2), u Sarajevu. Istog dana s početkom u 14:00 sati organizujemo, zajedno s Mrežom žena s invaliditetom, okrugli stol u prostorijama Networksa u Sarajevu.

Pod sloganom Sve jednake želimo da naglasimo da su žene širom BiH, bez obzira na nacionalnost i mjesta odakle su dolazile bile žrtve rata, a dok pod sloganom Sve vidljive želimo da naglasimo da žene koje su stradale u Bosni i Hercegovini zaslužuju da učestvuju u procesima memorijalizacije ratnih stradanja u BiH u periodu 1992-1995 godine i na taj način da se otrgnu od zaborava. 

Na uličnoj akciji ćemo podijeliti promotivne materijale Inicijative „Mir sa ženskim licem“ i informisati građane i građanke o pokretanju inicijative da se 8. decembar obilježava kao Dan sjećanja na stradanje žena u ratu u Bosni i Hercegovini s ciljem ukazivanja na (ne)vidljivost žene koje su stradale u ratu.

Inicijativa za utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH pokrenuta je krajem septembra 2014. godine, da bi se umanjila isključenost žena u procesima memorijalizacije ratnih stradanja u BiH u periodu 1992-1995 i unaprijedilo vrednovanje ženskih iskustava, doprinosa i stradanja u procesu oblikovanja zajedničke kulture sjećanja.

Žene žrtve rata uglavnom se koriste u dnevno-političke i propagandne svrhe, dok se ukupna ili pojedinačna stradanja žena ni na koji način ne obilježavaju, kako na nivou lokalnih zajednica i entiteta, tako ni na nivou BiH. U periodu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini ubijeno je/stradalo 9901 žena. Prema evidenciji Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva (objavljenoj u Bosanskoj knjizi mrtvih), žene čine 10,31% od ukupnog broja žrtava rata ili oko 25 odsto (jednu četvrtinu) civilnih žrtava rata.

Danom sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH želimo da doprinesemo suočavanju s prošlošću i dostizanju pravde. Hoćemo da naše društvo pamti koliko su žene Bosne i Hercegovine tokom rata od 1992. – 1995. godine doprinijele opstanku svojih porodica i zajednica i da su bile izložene različitim oblicima tortura i stradanja.

 

Dobrodošli/e na uličnu akciju!

Također vam se može svidjeti…