Fondacija CURE organizuje seminar “Ženska ljudska prava”

 

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na seminar pod nazivom “Ženska ljudska prava” koji će se održati od petka, 13.04.2012. godine do nedjelje, 15.04.2012. godine u Sarajevu.

Seminar je namijenjen svim mladim ženama i djevojkama (do 30 godina starosti), koje žele da se na zanimljiv način upoznaju sa osnovnim pojmovima ženskih ljudskih prava, ženskom istorijom, aktivizmom, feminizmom, sterotipima, predrasudama, diskriminacijom i sa još pojmova koje nude CURE kroz sadržaj radionice.

Upravo cilj ovog seminara je osnaživanje mladih žena i djevojaka o ženskim ljudskim pravima kroz rad na pitanju sopstvene edukacije i održivosti. Edukacija koju smo dizajnirale odvija se u trajanju od tri dana, a metod rada uključuje kratke prezentacije, rad u grupama i istraživanje, radionice i dodatne aktivnosti (filmovi, istraživanja, prezentacije, rad u grupama itd.).

Program je dizajniran za lični rast polaznica, koji osigurava individualno učenje kao i rad u timu, te siguran prostor u kojem svaka prima podršku, potiče kreativnost i orginalnost svake učesnice.

Troškove seminara, smještaj, hranu i piće, kao i refundaciju putnih troškova snosi Fondacija CURE uz podršku KtK. Zbog izmjena zakona i obaveza koje Fondacija CURE ima prema BiH, došlo je do izmjena kako će se refundirati putni troškovi. Naime, od sada će Fondacije CURE izvršavati refundaciju putnih troškova prema regulacijama novog zakona koji zahtjeva refundaciju troškova putem ugovora o djelu. Nakon što učesnice predaju povratne karte, isplata će se izvršiti na priloženi žiro račun. One učesnice koje nemaju vlastiti žiro račun i/ili ličnu kartu mogu priložiti tražene informacije roditelja/staratelja.

Zvanično sa radom počinjemo u petak,13.04.2012. godine u 13.30 sati. O mjestu održavanja seminara, smještaju i agendi ćemo vas obavijestiti nakon prijave svih zainteresovanih učesnica. Svoje prijavnice šaljite do 08.04.2012. godine do 23.00 sata

Prijavnicu za seminar možete preuzeti ovdje

Za više informacija kontaktirajte CURE ured: 033 713-610 ili putem e-maila: vedrana@fondacijacure.org

Srdačan pozdrav iz Fondacije CURE i radujemo se susretu.

Dobrodošle!

CURE tim

 

Također vam se može svidjeti…