Fondacija CURE organizuje predstavljanje publikacije „Suočavanje s nemirom i izgradnja mira iz perspektive postdejtonske žene“ u sklopu projekta „Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini“

Sarajevo, 17.12.2020. godine                        

Fondacija CURE organizuje predstavljanje publikacije „Suočavanje s nemirom i izgradnja mira iz perspektive postdejtonske žene“ u sklopu projekta „Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini“

Fondacija CURE poziva medije i javnost na predstavljanje publikacije „Suočavanje s nemirom i izgradnja mira iz perspektive postdejtonske žene“ u sklopu projekta „Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini“, u petak 18.12.2020. godine u Kući ljudskih prava (Dolina 1.) s početkom u 11:00 sati.

Ovu publikaciju predstavit će vam autorica/istraživačica/priređivačica Ajna Jusić i recezentkinje Medina Mujić i Ranka Katalinski, a kroz razgovor će ih voditi Jadranka Miličević.

Publikacija se temelji na lekcijama žena koje su preživjele  sve oblike nasilja u Bosni i Hercegovini i pruža priliku za dijeljenje poruka o otporu konfliktu, preživljavanju, nadi i miru iz ženske perspektive. Bosna i Hercegovina ni nakon 25 godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma nije uspjela prevladati posljedice nedostatka ženskog sudjelovanja u mirovnim pregovaračkim procesima. Kao što je poznato, žene nisu bile prisutne za pregovaračkim stolom, pa stoga mirovni sporazum nije uzeo u obzir potrebe žena, djevojaka i djevojčica što je rezultiralo dugoročnim negativnim učinkom na svakodnevni život građana/ki. Žene u bh. društvu i dalje su na samim marginama, ne odlučuju o važnim ekonomskim i političkim pitanjima, ne sudjeluju u bitnim odlukama o sadašnjosti i budućnosti njihove zemlje, ne pregovaraju o ustavnim promjenama ili reformskoj agendi, a nema ih ni u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

U publikaciji „Suočavanje s nemirom i izgradnja mira iz perspektive postdejtonske žene“ imaćete priliku pročitati priče žena koje su istinske heroine, koje su mijenjale sebe, svoju lokalnu zajednicu, okruženje u kojem žive. Neke od njih su dugogodišnje aktivistkinje u borbi za prava žena, dok su druge aktivistkinje, a da toga nisu ni svjesne. Možda ste imale/i priliku da ih vidite, poslušate, sretnete, ali niste ni bili/e svjesni/e kakve su, zapravo, njihove priče,  tako da je ovo idealna prilika da se njihovi glasovi čuju, da se priče ispričaju i da nam one budu zvijezde vodilje u daljem radu i životu. Ovo su ispričane životne priče žena koje govore o stvarnosti, o tome gdje su one danas 25 godina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, šta za njih znači mir, da li žive u miru, da li su sretne i zadovoljne mogućnostima koje imaju ili se i dalje nalaze na marginama našeg društva. One su heroine,  one mijenjaju naše društvo i okruženje  i njihovi glasovi treba da se čuju.

Projekat je kreiran kako bi dokazao da su moguće pozitivne društvene promjene i da žene iz lokalnih zajednica donose te promjene! Od početka svog djelovanja Fondacija CURE bila je uključena u promociju feminističkog pristupa pravdi kroz Ženski sud, a danas smo aktivne članice regionalnog Ženskog suda, te nam je bitno da se ženski glasovi čuju i odjekuju, te da priče budu ispričane.

Mi vjerujemo da su promjene moguće i da dijelimo zajedničku misiju, a to je društvo u kojem se ne toleriše nasilje, neravnopravnost i diskriminacija.

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte ured Fondacije CURE na 033 207 561 ili pišite na email denija@fondacijacure.org

Dobrodošli/e!

Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…