Fondacija CURE organizuje edukativni trening pod nazivom ”Aktivizam na polju ženskih ljudskih prava“

 

Fondacija CURE poziva zainteresirane djevojke iz BiH da se prijave na edukativni program u okviru projekta pod nazivom

 „Mlade žene- agentice pozitivnih  promjena!“

 Interaktivni edukativni treninzi – studijska putovanja –grantovi – aktivizam – istraživanje – konferencije

Projekat „Mlade žene- agentice pozitivnih  promjena“ je regionalni projekat, u kojem  Fondacija CURE u partnerstvu sa CESI iz Hrvatske i Autonomnim  ženskim centrom  iz Srbije sprovodi aktivnosti  u formi edukativnih treninga za mlade djevojke, gdje će učesnice imati priliku da pored učešca na treninzima da se susretnu sa mladim djevojkama   iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske tokom studijskih posjeta sa ciljem razmjene ideja i iskustava kao i diskusiji o poziciji mladih žena u navedenim zemljama.

Edukativni treninzi nude niz tema, a neke od tema su:

Ženska ljudska prava,

Nasilje nad ženama i zakonska regulativa u prevenciji nasilja nad ženama

Rodno i spolno osvještivanje

Feministički aktivizam i aktivizam na polju ženskih ljudskih prava

Medijsko lobiranje i kako se prave medijske kampanje

Kako prikupiti sredstva za organizovanje aktivističkih akcija

Cyberfeminizam – kako iskoristiti nove medije za lobiranje

Politička analiza položaja mladih žena u društvu

Zagovaranje i praktično akcijsko planiranje

 

U toku implementacija projekta u periodu od  novembra  2012 do decembra  2013, godine sprošće se aktivnosti koje imaju za cilj   osnaživanje mladih žena kako bi postale zagovornice za sprovedbu ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, a naročito u lokalnim zajednicama u kojima žive.

Učesnice  koje završe edukativne treninge  i pokažu interes za aktivnije učešće u svojim lokalnim zajednicama dobit će priliku da dobiju  grantove za implementaciju vlastitih projekata/akcija na polju feminističkog i ženskog  aktivizma, kao i učestvovanje u okviru studijske posjete vladinim institucijama (na teme: kreacija rodnih politika i  participativno uključivanje ciljanih grupa u kreiranju rodnih politika).  Učesnice sa prethodnih radionica također će imati priliku da  učestvuju u Regionalnoj konferenciji  koja će se održati  u Sarajevu u  sklopu PitchWise festivala ženske umjetnosti BiH 2013.godine.

 

Drage prijateljice i aktivistkinje,

U sklopu projekta „Mlade žene- agentice pozitivnih  promjena!“, sa zadovoljstvom vas pozivamo na Prvi edukativni trening pod nazivom „Aktivizam na polju ženskih ljudskih prava“ koji će se održati od petka, 15.02.2013, (sa početkom u 14:00h) do nedjelje, 17.02.2013. godine,  u Sarajevu.

O mjestu održavanja treninga ćemo vas blagovremeno obavijestiti.

Trening je namjenjen mladim ženama i djevojkama koje žele da se upoznaju sa osnovnim pojmovima:

Ženska ljudska prava, feministički akitivizam i aktivizam na polju ženskih ljudskih prava;

Nasilja nad ženama i  zakonska regulativa u prevenciji nasilja nad zenama;

Medijsko lobiranje  i kako se prave medijske kampanje.

Troškove treninga, smještaja, hranu i piće, kao i refundaciju putnih troškova  snosi Fondacija CURE  gdje će se refundacija putnih troškova izvršiti na priloženi žiro račun učesnice nakon što preda svoje povratne karte u Fondaciju CURE. Za učesnice koje nemaju vlastiti žiro račun i /ili  ličnu kartu mogu priložiti tražene informacije  roditelja/ke i staratelja/ke.

Svoje prijavnice možete poslati do 10.02.2013. godine, do 23:00 časa na  email: saida@fondacijacure.org ili putem faxa na: 033 264 420

Svoju prijavnicu možete preuzeti ovdje.

Projekat se realizuje uz podršku UN WOMEN.

 

 

Također vam se može svidjeti…