Fondacija CURE objavljuje:Poziv za dostavu ponude za angažman finansijsko-administrativnog/e asistenta/ice

Fondacija CURE objavljuje: Poziv za dostavu ponude za angažman finansijsko-administrativnog/e asistenta/ice: Finansijsko – administrativni/a asistent/ica, 11.01.2021.- 31.12.2021.

LOKACIJA: Kancelarija Fondacije CURE, ulica Dolina 1/Kuća ljudskih prava, 71 000 Sarajevo

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije, CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos radi kreiranja boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.(Više informacija na https://fondacijacure.org/herstory/ )

Opis posla: Glavna odgovornost finansijsko – administrativnog/e asistenta/ice jeste priprema i kreiranje naloga za uplatu troškova projekata, praćenje budžeta projekata, arhiva finansijske dokumentacije, te komunikacija sa knjigovodstvenom firmom u saradnji sa finansijskom menadžericom.

Osoba će se angažirati u periodu od 11.01.2021.-31.12.2021. na pola radnog vremena, odnosno 80 sati mjesečno. Od toga će period od 11.01.-31.01.2021. uključivati probni rad.Ova pozicija može uključivati i terenski rad (BiH i regija).

USLOVI ZA PRIJAVU:Finansijsko-administrativni/a asistent/ica mora ispunjavati sljedeće uslove:Kvalifikacije i vještine poželjna univerzitetska diploma, po mogućnosti iz oblasti ekonomije, finansijskog upravljanja ili poslovne administracije; poznavanje engleskog jezika u govoru i pisanju; izvrsne komunikacijske vještine; sposobnost dobrog timskog rada; napredna računarska pismenost sa naglaskom na rad u Excel-u, kao i rad u sistemima Internet bankarstva; vozačka dozvola (B kategorija).

Specifično profesionalno iskustvo u finansijskom/računovodstvenom upravljanju projektima/programima, uključujući administrativne zadatke; znanje i iskustvo u primjeni zakona, propisa i pravila u BiH, s naglaskom na Zakon o radu.

Obaveze Fondacije CURE:da u toku obavljanja rada pruža sve nužne podatke, dodatna objašnjenja i dokumentaciju;da isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao koja će biti navedena u ugovoru.

Molimo vas da vašu prijavu sa biografijom, preporukom i potvrdom o radu na sličnim ili istim poslovima dostavite do 04.01.2021. godine na e-mail: info@fondacijacure.org.

Samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor će biti kontaktirani i pozvani na intervju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da nas kontaktirate na e-mail: info@fondacijacure.org i/ili putem telefona br. 033 207 561/061 340 346. Kontakt osoba: Stela Kovačević.

Također vam se može svidjeti…