Fondacija CURE kreće sa Putujućim feminističkim radionicama

Prva destinacija od 15 bosanskohercegovačkih gradova koje će CURE posjetiti jeste Brčko, 08.07.2010. godine u Omladinskom centru Brčko, Trg Pravde 18. Jednodnevna radionica će biti prilika da mladim ženama pružimo nesvakidašnju priliku  da se upoznaju sa osnovnim paketom ženskih ljudskih prava i da upoznaju „njenu priču“ HERstory.

frida kahlo stamp

Putujuće feminističke radionice sastojat će se od izložbe, promotivnih materijala, kvizova o ženskim ljudskim pravima, statistika o stupnju nasilja protiv žena u svijetu, istraživanja i anketiranja, radionica i FEMplayliste. U Brčkom učesnice će imati priliku upoznati se sa ciljevima projekta Putujuće feminističke radionice, pojmovima spol i rod, HERstory – ženskom istorijom kroz vrijeme i prostor, video projekcijom Dok nasilje ne prestane.

Sve vrijeme radionice, u prostorijama Centra za omladinski razvoj bit će izložba Heroina.

Program je dizajniran za lični rast polaznica, koji osigurava individualno učenje kao i rad u timu, te siguran prostor u kojem svaka prima podršku, potiče kreativnost i orginalnost svake učesnice.

Fondacija CURE educira mlade žene s ciljem mjenjanja stavova o rodnosti i spolnosti, te ukidanju diskriminatorskih i stereotipnih odnosa rodova i spolova. Kroz naše radionice osnažujemo učesnice koje inspirišemo snagom i dostignućima žena svijeta kroz HERstory – ženska istorija kroz leće vremena.

U nekoliko gradova ćemo u suradnji sa lokalnim umjetnicama održati performans, koncert, prikazivanje filmova ili čitanje pojezije.

Gradovi u kojima će se realizirati putujuće feminističke radionice su:

*Brčko * Bihać *  Sanski Most * Banja Luka * Konjic * Goražde * Mostar * Jajce * Zenica * *Srebrenica * Doboj * Travnik * Hrasnica * Jablanica * Sarajevo *

Radionice se realiziraju  zahvaljujući podršci CFD i Švicarske ambasade.

Također vam se može svidjeti…