Enida Čamdžić

Koordinatorica projekta

Enida Čamdžić

Koordinatorica projekta

Enida Čamdžić rođena je u Sarajevu. Diplomirana je pravnica i magistrica nauka u oblasti izgrađenog okruženja. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u provođenju različitih projekata i programa (GIZ, Svjetska banka, EU). U aktivističko-feminističkoj Fondaciji CURE radi kao koordinatorica projekta koji je fokusiran na izradu lokalnih gender akcionih planova. Podržava multikulturalna okruženja u kojima se poštuju ljudska prava i osnovne slobode.