Dom naroda PS BiH će odlučivati o kvoti od 40 posto žena u sastavu Vijeća ministara

Izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH, koje je potrebno uraditi da bi ovaj zakon bio usaglašen sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, podržane su na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali da bi izmjene Zakona konačno bile usvojene i mogle biti implementirane potrebno je da ga u identičnom tekstu usvoje delegati/kinje Doma naroda PS BiH.

Ove izmjene predložile su poslanice u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka) i Aida Baručija (Nezavisni blok).

Kako su obrazložile, postoji obaveza usklađivanja svih državnih i entitetskih zakona kao i drugih odgovarajući propisa s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Poslanice su, između ostaloga, predložile reguliranje propisane kvote za ukupan sastav Vijeća ministara od najmanje 40 posto, kao posebnu mjeru zbog konstantne podzastupljenosti žena na pozicijama ministrica, čiji se broj u sazivima Vijeća ministara do sada kretao od nijedne do najviše dvije.

Također, propisano je da će državna tijela na svim nivoima vlasti i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast osigurati i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju.

Prijedlog zakona propisuje da se odredbe o odgovarajućoj rodnoj zastupljenosti u Vijeću ministara počnu primjenjivati prilikom imenovanja Vijeća ministara nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini koji bi trebali biti održani na jesen 2022. godine.

Ranije je naglašeno da bi izmjenama bilo osigurano da Vijeće ministara u toku cijelog mandata odražava ravnomjernu zastupljenost spolova. Pod tim se podrazumijeva 40 posto manje zastupljenog spola.

Inicijativa o izmjeni zakona podnesena je u aprilu 2021, ali je Mirjana Marinković Lepić istaknula činjenicu da za predložene izmjene tada nisu glasale i pojedine poslanice. Snježana Novaković Bursać iz SNSD-a, koja je ujedno i dopredsjedavajuća Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, bila je suzdržana.

Također, Sanja Vulić iz SNSD-a, bila je protiv, kao i Borjana Krišto i Darijana Filipović iz HDZ-a, a da su one bile za, izmjene bi bile i ranije usvojene.

– Dakle, same žene rade protiv ravnopravnosti spolova. Naravno da za ove izmjene trebaju biti kolege poslanici, ali je poražavajuće da neke poslanice nisu svjesne da se i njima mogla desiti diskriminacija te da ne budu tu gdje jesu – podvukla je Marinković-Lepić.

Mišljenja je da bi ovo pitanje trebalo uključivati žensku solidarnost koja će preći političke, nacionalne i vjerske okvire jer bi sve žene koje misle isto, uključujući članice SNSD-a i HDZ-a, u ovom slučaju morale izvršiti pritisak na svoje partije da u drugom krugu glasaju za izmjene.

Izmjene i dopune koje su poslanice predlože podrazumijevaju da se ravnopravnost spolova poštuje i prilikom imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara te njegovih zamjenika, odnosno zamjenica kao i prilikom imenovanja zamjenika i zamjenica svih ministara.

Inače, na rukovodećim pozicijama u državnim institucijama, od mogućih 99 pozicija, tek na njih 12 imenovane su žene, a iako se taj dio ovim zakonom ne bi riješio, ako bi najveće političko tijelo u državi počelo poštivati ravnopravnost spolova, bio bi to dobar primjer i za druge instance.

Piše: Medina Mujić

Prenosimo sa: https://gradjankezaustavnepromjene.wordpress.com/2021/06/16/dom-naroda-ps-bih-ce-odlucivati-o-kvoti-od-40-posto-zena-u-sastavu-vijeca-ministara/

Također vam se može svidjeti…