Diskriminacija- rodna dimenzija

Studentska organizacija Filozofskog Fakulteta Pale, Sarajevski otvoreni centar i Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina Vas pozivaju na drugu panel diskusiju u okviru projekta Diskriminacija- jedan pojam mnogo lica, pod nazivom

 

Diskriminacija- rodna dimenzija

 

Panel će se organizovati u učionici 202 Filozofskog fakulteta Pale, 16.12 sa početkom u   12h časova.

 

 

Predavačice:

 

Doc. dr Lejla Turčilo, Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Vedrana Frašto, Fondacija CURE, Sarajevo

Moderatorica: Mr Zlatiborka Popov-Momčinović, Filozofski fakultet Pale  

 

 

 

 

Takođe podsećamo studente/kinje da konkurs za najbolji studentski esej traje do 31.12.2011. Pet najboljih radova će biti nagrađeno sa 200 KM i objavljeno u publikaciji Diskriminacija- jedan pojam, mnogo lica.

Također vam se može svidjeti…