Denija Hidić

Koordinatorica projekta

Denija Hidić

Koordinatorica projekta

Denija Hidić feministička je aktivistica iz Bosanskog Petrovca, grada u kojem je osnovan Antifašistički front žena. Po profesiji politikologinja, trenutno je na master studiju socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Od 2013. godine zaposlena je u Fondaciji CURE gdje radi na različitim poslovima i projektima vezanim za ženska prava i rodnu ravnopravnost, kao i na edukativnim programima prilagođenim za srednjoškolce/ke na temu rodno zasanovanog nasilja i nasilja u vezama mladih. Također, radi sa mladim aktivisticama na temu feminizma i aktivizma, kao i na polju analize udžbenika i udžbeničke politike. Pored toga, aktivno radi na zagovaranju orodnjavanja Ustava BiH kroz Inicijativu Građanke za ustavne promjene. Ekonomsko osnaživanje žena je također tema kojom se bavi kao i mirovni aktivizam kroz promociju ženskih iskustava i historije. Uređuje web stranice Fondacije CURE i Ženske mreže Bosne i Hercegovine kao i socijalne mreže. U slobodno vrijeme istražuje internet, cyber feminizam i online prostor koji je nova linija fronta za nasilje nad ženama i djevojčicama, a eksponencijalno se povećao tokom pandemije COVID-a 19 i izolacije. Bavi se ženskim pitanjima i aktivno zagovara promjene sistema u bosnakohercegovačkom društvu.