Danas počinje trodnevni trening/seminar za novu generaciju mladih aktiviskinja iz cijele BiH

Danas počinje trodnevni trening/seminar

 za novu generaciju mladih aktiviskinja iz cijele BiH

 


 

Seminar pod nazivom “Ženska ljudska prava” će se održati od petka, 11.11.2011. godine do nedjelje, 13.11.2011. godine u Sarajevu, na kojem će prisustvovati 25 mladih žena i djevojaka iz cijele BiH.

 

Seminar je namijenjen svim mladim ženama, koje žele da se na zanimljiv način se upoznaju sa osnovnim pojmovima ženskih ljudskih prava, ženske istorije, spola i roda, predrasuda, sterotipa i diskriminacije, kako da se kroz interaktivni rad kritički posmatra savremeno bosanskohercegovačko društvo iz prizme rodne jednakosti  i sa još pojmova koje nude CURE kroz sadržaj radionice.

 

Fondacija CURE već nekoliko godina radi edukativne seminare/treninge za mlade aktiviskinje, uz želju da im približimo ženski pokret, kako bi i one postale aktivne članice svoje lokalne zajednice, a i šire. Upravo cilj ovog seminara je osnaživanje mladih žena o ženskim ljudskim pravima kroz rad na pitanju sopstvene edukacije i održivosti.

 

Fondacija CURE organizuje seminar nakon što su rezultati istraživanja pokazali da je najtraženija tema “Ženska ljudska prava”. Edukacija koju smo dizajnirale odvija se u trajanju od tri dana, a metod rada uključuje kratke prezentacije, rad u grupama i istraživanje, radionice i dodatne aktivnosti (filmovi, istraživanja, itd.)

 

Program je dizajniran za lični rast polaznica, koji osigurava individualno učenje kao i rad u timu, te siguran prostor u kojem svaka prima podršku, potiče kreativnost i orginalnost svake učesnice.

 

Za više informacija, molimo kontaktirajte CURE ured na telefon +387 33 713 610 ili putem mail-a: info@fondacijacure.org i/ili vedrana@fondacijacure.org

 

 

Također vam se može svidjeti…