“DA LI SMO IŠTA PROMIJENILI/E U OSJETLJIVOSTI BH DRUŠTVA PREMA MARGINALIZIRANOVIM GRUPAMA?“

“DA LI SMO IŠTA PROMIJENILI/E U OSJETLJIVOSTI BH DRUŠTVA PREMA MARGINALIZIRANOVIM GRUPAMA?“

-Evaluacijski doručak X-Press sesija-

 

02.07.2011. u 11:00, Kuća ljudskih prava, Ante Fijamenga 14b, Sarajevo

 

Fondacija CURE organizuje doručak sa novinarima/kama i predstavnicima/cama marginalizovanih grupa u BiH, na kojem ćemo evaluirati dosadašnju suradnju. Bitno nam je da saznamo da li su vam dosadašnja iskustva sa 25 sesija koristila da unaprijedite promovisanje marginalizovanih grupa u bh. društvu.
 
Zahvaljujemo se na dosadašnjoj suradnji u promociji i korištenju političko korektnih termina marginalizovanih grupa. Na evaluacijskom neformalnom druženju govorit ćemo o vašim iskustvima na dosadašnjim X-Press sesijama, da li su vam sesije koristile, pomogle i/ili osnažile da vašim uticajima javnost ima više razumjevanja za socijalno isključene u našem društvu. Vaše sugestije, kritike i prijedlozi su dobrodošli/e, kako bismo poboljšali/e naše sesije i u solidarnosti uticali/e na pozitivne promjene u BiH.
 

X-Press sesije posvećujemo ulozi medija i želimo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinjeti osvještivanju našeg društva, kada se radi pitanjima mladih u BiH. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je – na koji način se mediji mogu uključiti u procesu konkretne podrške ove marginalizovane grupe.

 

Pozivamo vas da dođete na X-Press sesiju, saznate više i pomognete da informiramo i educiramo javnost.

 

X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak-susret sa novinarkama i novinarima i ciljaju ih ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako.

Za X-Press inicijativu, CURE je partnerska organizacija Helsinškom komitetu građana iz Banja Luke. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a čiji je cilj poboljšanje položaja marginalizovnih i ranjivih grupa u našem društvu putem zajedničkih akcija nevladinog sektora i medija.

 

Također vam se može svidjeti…