CURE su-pokretacice Mirovne mreze BiH

Mreža za izgradnju mira BiH je uspostavljena u februaru/veljači 2010. godine. Što želimo i što je potrebno za cijelu državu je sveobuhvatan napor usmjeren ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH, kao i ka dugoročnom povećanju sposobnosti cijelog bh. društva da se ophodi s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način, te time stvoriti okvir za zajedničko, koordinirano djelovanje niza nevladinih organizacija, lokalne uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih institucija.

Naš cilj u radu je uticaj i konkretne inicijative vezane uz slijedeća područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH:

* Obrazovanje
* Sigurnost
* Regionalni razvoj
* Zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava
* Suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda
* Rodna ravnopravnost
* Kultura javnog dijaloga i demokracije
* Jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira
* Vraćanje povjerenja među BiH narodima
* Konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH
* Unaprijeđenje suživota u BiH

Kritične pouke:

* potreba značajnijeg povezivanja organizacija civilnog društva, kako na generalnom nivou tako i sektoralno;
* neophodnost kvalitetnije saradnje sa vlastima.

 

Preuzmite listu članica Mreže za izgradnju mira ovdje.

Prve Vijesti Mirovne mreze BiH mozete preuzeti ovdje.

Također vam se može svidjeti…