CURE seminar ”Ženska ljudska prava“

Trodnevna CURE radionica „Ženska ljudska prava”

Fondacija CURE će u periodu od 23.06. do 25.06.2010. godine održati radionicu Ženska ljudska prava” za mlade žene iz cijele Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Na trodnevnoj CURE radionici educirat će se 26 aktiviskinja iz Sokoca, Prijedora, Jajca, Tuzle, Modriče, Zenice, Bihaća, Sarajeva, Han Pjeska, Bratunca i Ilijaša.

Cilj seminara je predstaviti osnovne pojmove ženskih ljudskih prava, pravne okvire koji

garantiraju ženska ljudska prava, kroz interaktivni rad kritički posmatrati savremeno

bosanskohercegovačko društvo iz prizme rodne jednakosti. Seminar /edukacija je

namijenjena predstavnicama ženskih formalnih i neformalnih grupa/ organizacija iz BiH.

Seminar je dizajniran tako da metod rada uključuje kratke prezentacije, rad u grupama i istraživanje, radionice i dodatne aktivnosti (filmovi, istraživanja, itd.).

Teme sa kojima će se upoznati mlade aktiviskinje sežu od spola i roda,odgovornost medija kroz rodnu jednakost, HERstory – ženske istorije kroz vrijeme i prostor, feminizma do rodne jednakosti kroz pravni okvir.

Fondacija CURE radi na pozitivnim društvenim promjenama, a radionice su namjenjene da osnaže mlade žene kako bi bile uspješne u vještini prezentiranja i  u istraživanju kako bi postale aktivne članice bosanskohercegovačkog društva.

Voditeljice seminara o ženskim ljudskim pravima su Berina Meheljić i Vedrana Frašto.

Troškove treninga snosi Fondacija CURE uz podršku Kvinna till Kvinna.

Također vam se može svidjeti…