CURE organizuju uličnu akciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama nasilja

Fondacija CURE organizuje uličnu akciju povodon obilježavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama nasilja

 

Fondacija CURE organizuje uličnu akciju u nedjelju 26.06.2011. povodom obilježavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama nasilja, a u sklopu realizacije incijative „Aktivno učešće mladih u donošenju odluka“.

 Ulična akcija će se održati u periodu od 12.00 do 14.00 sati u Velikom parku, Trg djece Sarajeva, gdje će se građanstvo moći informisati   više o samoj incijativi, o radu i aktivnostima Fondacije CURE, dobiti promotivni materijal, popuniti anketu o građanskom aktivizmu.

Anketa se može preuzeti ovdje, i popunjenu anketu možete poslati na tamara@fondacijacure.org

Cilj  incijative “Aktivno učešće mladih u donošenju odluka” je jačanje civilne strukture mladih u sklopu modernog razvoja civilnog društva. Kreiranje okruženja u kojem će mladi imati priliku da kroz učenje i otvorene razgovore  iznesu  probleme sa kojima se suočavaju i  da  zajedno predlažu moguća rješenja, koje će nametnuti teme iz života mladih i uticati na organe vlasti da ih počnu rješavati kroz demokratske procese, mobilizirati mlade da aktivno učestvuju u rješavanju njihovih problema. Identifikovati teme o građanskom aktivizmu i putem  održavanja radionica  raditi na  osnaživanju mladih  u rješavanju   prioritetnih  problema. Projekat će biti usmjeren  i na općinske institucije vlasti, kao najodgovornije za rješavanje problema mladih. Omogućit ćemo mladim ljudima kao jednoj od ciljnih grupa da daju svoja mišljenja, prijedloge i sugestije koje će doći do nadležnih organa za koje budu namjenjeni.

Više informacija možete pročitati na http://www.fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=212

 

 

 

 

 

 

 

Organizovati i ojačati aktivističku mrežu  mladih koja će  uličnim akcijama  obilježavati   datume koji su važni za njih  ubuduće.

 

Također vam se može svidjeti…