CURE organizovale uličnu akciju ”Otporni/e na štelu – (anti)korupcija u bh. društvu“

CURE organizovale uličnu akciju „Otporni/e na štelu – (anti)korupcija u bh. društvu“

Photo by Adi Kebo

Fondacija CURE u saradnji s Antikorupcijskom mrežom organizacija civilnog društva u BiH ACCOUNT su danas, 26. 12. 2013., u 12:00, na Trgu ispred Katedrale organizirale uličnu akciju pod nazivom „Otporni/e na štelu – (anti)korupcija u bh. društvu“, na kojoj su dijelile promotivne materijale na temu anti-korupcije, uključujući letke sa statistikama o korupciji i formularom za prijavu iste.

Na uličnoj akciji, Fondaciji CURE se pridružio i Damir Mašić, Ministar obrazovanja i nauke FBiH, gdje su zajedno razgovarali/e sa građanima/kama o korupciji, te dijelili/e promotivne materijale i letke sa statistikama o korupciji u bh. društvu. Ministar Mašić je istakao da građani/ke trebaju biti hrabri u prijavljivanju korupcije. Ilustrirajući važnost prijave korupcije Mašić je naveo jučerašnji primjer hapšenja poslanika u Federalnom parlamentu.

Photo by Adi Kebo

Aktivistkinje Fondacije CURE su ukazale na veliki problem korupcije u bh. društvu, posebno kada je riječ o obrazovanju: „Cilj ove današnje ulične akcije jeste da probudimo svijest, građana/ki i da im ukažemo na bitnost sprečavanja korupcije, osobito u obrazovnom sektoru jer je to jedan od najbitnijih segmenata svakog, pa i bh. društva. Važno je raditi na prevenciji korupcije kako se ta pojava ne bi nastavila prenositi s generacije na generaciju. Korupcija nije samo problem pojedinca/ke, nego globalni društveni problem.“

Photo by Adi Kebo

Ured Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) izradio je izvještaj “Biznis, korupcija i kriminal u Bosni i Hercegovini: Uticaj mita i drugih kriminalnih aktivnosti na privatno poduzetništvo” na temelju intervjua koji su obavljeni s predstavnicima/cama 2.000 preduzeća, a izvještaj otkriva da su korupcija i druge vrste kriminala velike prepreke za privatno poduzetništvo i da imaju negativne efekte na privatne investicije u BiH. U BiH svake sekunde korupcija pojede 47 KM, 20 posto stanovništva u BiH je dalo mito, a prosječan iznos mita po osobi iznosi 220 KM. Osnovni ciljevi davanja mita u BiH su izbjegavanje plaćanja kazni (25%) i ubrzavanje procedure (25%), dok se najviše mita daje zdravstvenim radnicima/cama i policiji.

ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, te pojedinaca/ki koji/e žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH. ACCOUNT i sve njene članice i članovi dat će svoj doprinos sistemskom i održivom procesu borbe protiv korupcije i odati priznanje onima koji se javno i beskompromisno bore protiv korupcije.

Fondacija CURE je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživački programa.

Photo by Adi Kebo

Također vam se može svidjeti…