Analiza “Integracija rodne perspektive u zaštiti i spašavanju i smanjenju rizika od katastrofa”

Pozivamo Vas da pročitate Analizu Integracija rodne perspektive u zaštiti i spašavanju i smanjenju rizika od katastrofa autorica, dr. sci. Medina Mujić, mr.sci. Vedrana Frašto i MA Vildana Džekman.

Ova analiza je provedena od Fondacije Cure u saradnji sa članovima IPA DRAM BiH radne grupe i Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru Regionalnog IPA DRAM programa pod nazivom “Procjenjivanje rizika i mapiranje u Zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“.

“S obzirom na tešku situaciju koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu tokom poplava 2014. godine može se generalno zaključiti da su znatno teže bile pogođene žene i pripadnice marginalizovanih grupa. Tokom i  nakon nesreća i katastrofa žene su još dodatno izložene da budu na meti trgovine ljudima. Osobito žene pripadnice marginalizovanih grupa imaju otežan pristup uslugama zaštite i spašavanja. Najveći problem je ekonomsko – socijalni aspekt reintegracije žena u društvene tokove nakon kriznih i vanrednih situacija. Zbog brige za porodicu, rada na obnovi i oporavku, većina žena, a osobito pripadnice marginalizovanih grupa mnogo sporije i teže prolaze kroz proces oporavka od posljedica nesreća i katastrofa.

Ako se uzme u obzir potpuna odsutnost rodno odgovornih (orodnjenih, senzitivnih) strateških i programskih institucionalnih politika u ovoj oblasti može se naslutiti da je sam proces oporavka znatno teži. Istraživački nalazi koji su proizašli iz odgovora na upitnike su pokazali da većina institucija/organizacija nema dokumente, priručnike, studije i druge relevantne dokumente koji upućuju kako reagovati i postupati na rodnosenzitivan način, osobito prema ženama pripadnicama marginalizovanih grupa (žene s invalidetom, samostalne roditeljke,  žene preživjele nasilje i dr.)…”

Analizu možete preuzeti ovdje!

 

 

 

 

 

Također vam se može svidjeti…