„Aktivizam s margine: Definisane su prioritene oblasti s ciljem poboljšanja položaja žena u općini Konjic“

U okviru projekta koji finansira Evropska unija “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, a implementira Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena organizovana je radionica u Konjicu s ciljem kreiranja Akcionog plana – agende potreba žena u općini Konjic – dokument koji će biti prezentiran lokalnim vlastima na usvajanje kako bi se odgovorilo na izazove  kojima su suočene ove kategorije društva u općini Konjic.

Radionica je organizovana u suradnji sa organizacijom koja djeluje na području općine Konjic, Udruženje građanki “Žena za ženu”, a skupu su prisustvovali/e predstavnici/ce lokalnih institucija kao što su predstavnici/ce općine, zdravstva, centra za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje i predstavnici/ce drugih nevladinih organizacija.

Denija Hidić, jedna od voditeljica radionice koja radi na finaliziranju Akcionog plana – agende potreba žena u općini Konjic je sa učesnicima/ama radionice identifikovala prioritetne oblasti iz kojih će se definisati preporuke kako bi se poboljšao položaj žena u općini Konjic, a prioritetne oblasi su:

  • Zdravstveni sistem s fokusom na reproduktivno zdravlje žena – obzirom da je mjesec oktobar učesnici/e su iskazali/e da je potrebno raditi na promociji preventivnih mamografskih pregleda u cilju sprječavanja karcinoma dojke, te otkrivanju karcinoma u ranom stadiju.
  • Ekonomska prava žena s fokusom na zapošljavanje, učesnici/e radionice su iskazali/e da je  problem nezaposlenosti žena u Konjicu jer je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje trenutno 3.987 osoba od čega 2.135 žena, čemu je doprinijela i pandemija koronavirusa COVID-19 jer su prve otpuštene bile žene, a mnoge nisu vraćene na posao.
  • Sprečavanje nasilja u porodici –  Učesnici/e su naveli/e da obavezna preporuka treba biti edukacije svog građanstva o prevenciji nasilja u porodici, a predloženo je da se oformi multisektorska grupa u kojoj bi bile predstavnice Udruženja “Žena za ženu”, pripadnici/ce policije i predstavnici Centra za socijalni rad te Doma zdravlja.
  • Politički i javni život – Učesnici/e su naveli da je jako važno da se stavi fokus na uključivanje žena u mjesne odbore, ali i da se radi na osnaživanju žena da iskoriste svoje aktivno i pasivno biračko pravo. U općini Konjic trenutno su 3 žene vijećnice, dok se mnogo više žena nalazi na visokim pozicijama u institucijama, kao što su Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje i sl.

Članica Komisije za ravnopravnost spolova i članica Udruženja “Žena za ženu” Mirjana Kapetanović je bila jedna od govornica na radionici, te je kazala da uz pomoć Fondacije CURE, Fondacije za osnaživanje žena i projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” koji finansira Evropska unija je urađeno mnogo stvari, jer su CURE i FWE pokretačice ženske aktivnosti u Bosni i Hercegovini, najduže su aktivne i rade na rješavanju problema žena.

Nakon radionice slijedi objedinjavanje svih problema, statistika i prijedloga za rješenje brojnih pitanja kako bi se sve to ugradilo u Akcioni plan koji će biti predstavljen lokalnim vlastima.

Radionica je organizirana u okviru projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” koji finansijski podržava Evropska unija s ciljem promocije i zaštite ženskih prava te iskorjenjivanje diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa u deset općina u Bosne i Hercegovine.

Također vam se može svidjeti…