Afirmacija mladih žena u Zenici na Putujućim feminističkim radionicama

U sklopu Putujućih feminističkih radionica aktiviskinje Fondacije CURE su posjetitle Zenicu, u utorak, 05.10.2010. u Gradskoj biblioteci Zenica.

za web

Jednodnevna radionica je prilika da mladim ženama pružimo nesvakidašnje umjetničko obrazovno iskustvo o ženskim ljudskim pravima i uvod u  „njenu priču“ HERstory. Cilj ovih tema je da učesnicama približimo feminizam i kroz pozitivne primjere  afimišemo žene da prihvate odgovornost koje imaju prema zajednici u kojoj borave.

Fondacija CURE educira mlade žene s ciljem mjenjanja stavova o rodnosti i spolnosti, te ukidanju diskriminatorskih i stereotipnih odnosa rodova i spolova.

Kroz naše radionice osnažujemo učesnice koje inspirišemo snagom i dostignućima žena svijeta kroz HERstory – ženska istorija kroz leće vremena.

Izložba, koja je planirana u sklopu radionice pod nazivom “HEROINE” (eng. Sheroes)  daje prikaz pedesetak moćnih osoba i seže u prošlost i sadašnjost ženske istorije, nudeći inspirativne priče koje i danas potiču nove generacije branitelja i braniteljki ljudskih prava. Izložbu sačinjavaju predstavnice svijeta književnosti, inovacije i nauke, filma, fotografije, ekologije, mira, muzike i politike. Izložba ovih uspješnih žena prije svega je inspiracija za mlade žene, kao podsticaj za uspjeh u životu, ali i kao svojevrstan omaž ovim fenomenalnim ženama.

Ulaz i prisustvo na radionicama i izložbama  je besplatno. Radionice se realiziraju  zahvaljujući podršci švicarske feminističke mirovne organizacije CFD i Švicarske ambasade.

Također vam se može svidjeti…