Ženski sud BiH – ulična kampanja

Aktivistkinje Fondacije CURE u srijedu, 3. septembra 2014. godine, u 12:00h, organizuju uličnu kampanju, ispred Sarajevske Katedrale koja ima za cilj da doprinese podizanju svijesti kod građana i građanki BiH o položaju žena koje su preživjele ratna silovanja i torturu tokom rata.

Ulična kampanja će biti realizovana istog dana, u isto vrijeme, u sedam gradova BiH (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Goražde, Modriča, Bijeljina i Bratunac).

Ženski sudovi nastaju unutar civilnog društva i društvenih pokreta, te pružaju prostor ženama, ne samo da svjedoče o svakodnevnom iskustvu nepravde, već i da stvaraju nove koncepte pravde i mira. Postojeći primjeri uspostave Ženskih sudova u svijetu primjer su kako zajedničkim snagama, znanjem i iskustvom stvoriti prostor za žene i pronalaziti nove puteve do pravde koja će obnoviti dostojanstvo žene. Ženski sud je prostor za glasove žena, za svjedočenja žena o svakodnevnom iskustvu nepravdi pretrpljenih tokom rata i sada, u miru. Na Ženskom sudu žene svjedoče o nasilju u privatnoj i javnoj sferi.

Sredinom 2013. godine ženske grupe, u sastavu: Udruženje „Forum žena“ (Bratunac), Fondacija CURE (Sarajevo), Udruženje građana „Budućnost“ (Modriča), „Centar za pravnu pomoć ženama“ (Zenica), HO „Horizonti“ (Tuzla), Organizacija žena „Lara“ (Bijeljina), Udruženje žena „Most“ (Višegrad) pokrenule su inicijativu o ponovnom pokretanju Ženskog suda na prostoru Bosne i Hercegovine.

Ženski sud BiH koji je dio regionalnog Ženskog suda za bivšu Jugoslaviju. Ženski sud podstiče stvaranje drugačijeg, feminističkog, koncepta odgovornosti, brige, bezbijednosti u cilju izgradnje pravednog mira.

Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite inicijativu Ženskog suda Bosne i Hercegovine – Zalaganje za prava preživjelih ratna silovanja.

Za više informacija možete nas kontakti na e/mail adrese: info@fondacijacure.org denija@fondacijacure.org i/ili putem telefona na 033 207 561.

Dobrodošle/i!

Tim Fondacije CURE

Također vam se može svidjeti…