VREDNOVANJE ŽENSKOG DOPRINOSA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA JE PREDUVJET SMANJENJA DISKRIMINACIJE

SAOPĆENJE S RADIONICE

VREDNOVANJE ŽENSKOG DOPRINOSA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA JE PREDUVJET SMANJENJA DISKRIMINACIJE

Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) u suradnji sa Udruženjem žena „Srce i duša” iz Prokosovića organizirale su radionicu „Izgradnja kapaciteta organizacija za institucionalni razvoj“ u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava”, kojeg finansira Evropska unija, a realiziraju CURE i FWE. Radionica je organizovana 17. i 18. marta 2022. godine u Lukavcu kada su članice UŽ „Srce i duša“ definirale probleme u malim lokalnim zajednicama i mapirale preporuke koje su potrebne da se implementiraju u lokalnim zajednicama, a tiču se ravnopravnosti spolova.


Na osnovu izazova sa kojima se suočavaju žene, sa posebnim fokusom na žene pripadnice manjinskih i marginaliziranih grupa, kreiran je plan lobiranja kako bi nevladine organizacije iz Prokosovića uspostavile efikasnu saradnju sa lokalnim institucijama u cilju promocije i zaštite ženskih prava.

Da su upravo lokalne zajednice mjesta gdje počinju promjene u društvu pa tako i one koja se tiče poboljšanja statusa žena, prepoznale su nevladine organizacije CURE i FWE koje su uz finansijsku podršku Evropske unije pokrenule niz aktivnosti za mapiranje i rješavanje prioritetnih pitanja za žene.


Predsjednica Udruženja žena “Srce i duša” Amira Avdić naglasila je da su na radionici adresirali probleme u njihovoj lokalnoj zajednici, a posebno su akcentirale potrebu izrade gender akcionog plana u kojem bi bile prepoznate potrebe žena. Kaže da postoji inicijativa za pripremu akcionog plana, ali samo u oblasti kulture i sporta. Avdić smatra da je za žene najvažnije da budu ekonomski osnažene jer ono što one rade i doprinose domaćinstvu i zajednicama nije dovoljno cijenjeno. Stoga je potrebno omogućiti da one same zarađuju, da imaju sigurnost i stabilnost te da steknu potrebno samopouzdanje. Jedini put ka tome jeste ekonomska osnaženost žena kao preduvjet da se bore za svoja prava.

U ime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje, Medina Mujić govorila je o budućoj saradnju na projektu, te predstavila projekat “Zagovaranje za ženska prava”, naglašavajući važnost izrade gender akcionog plana, posebno nakon što je Lukavac dobio status grada. Ekonomskog osnaživanje žena je svakako jedno od bitnijih pitanja koji treba adresirati. Kaže da je jedan od problema i zdravstveni sistem, ali vrlo je značajna aktivnost žena ovog udruženja, jer su zajedničkim aktivnostima uspjele izlobirati da dobiju mamograf, koji će biti u funkciji nakon što određeni broj zdravstvenih radnika prođe potrebnu edukaciju. Osim toga, istaknuta je važnost osiguranja specijalističkih pregleda za žene. Postoji potreba i da se aktivnosti ovog udruženja vide kao i angažman mladih“, podvukla je Mujić, dodajući da više inicijative pokazuju žene iz ruralnih nego urbanih dijelova grada.

Zaključak sa radionice je da je jako važno umrežavanje s grupama formalnih i neformalnih udruženja koja okupljaju žene i djeluju na području Tuzlanskog kantona, te pravljenje koalicije koja se bavi zagovaranjem ravnopravnosti kako bi se zajednički rješavali problemi u svim zajednicama u kantonu, ali i šire. Učesnice radionice, zajedno sa predsjednicom udruženja, su naglasile da se zajednički, poštujući i cijeneći jedne druge, može uraditi mnogo više.  

Tokom trajanja projekta, ohrabrivat će se žene svih starosnih grupa, s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena, da poduzmu afirmativne akcije na iskorjenjivanju svih oblika diskriminacije u BiH.


Projekat radi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina u BiH, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena kroz kreiranje zagovaračkih planova. Zagovarački planovi će pomoći u promociji i poštivanju ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa u deset općina, a Prokosovići su jedna od njih.

Također vam se može svidjeti…