Rodno uvjetovano nasilje kroz prizmu braniteljica ženskih prava – FEM Kamp

Fondacija CURE je u periodu 05-07.06.2015. godine održala Fem kamp pod nazivom Rodno uvjetovano nasilje kroz prizmu braniteljica ženskih prava” na Sarajevu u sklopu projekta “Rodno uvjetovano nasilje: Pogled iz drugog ugla – Nasilje u vezama mladih“ finansiran od strane cfd – Christlicher Friedensdienst iz Švicarske. Na Fem Kampu je prisustvovalo 20 učesnica iz Bosne i Hercegovine. Trodnevni Fem kamp je mjesto gdje su se mlade žene i djevojke na zanimljiv način mogle upoznati sa temama koje se tiču aktivizma, s osnovnim teorijama feminizma, ženskih ljudskih prava, te na taj način osnažiti nove generacije da se aktivno uključe u pozitivne društvene promjene. Teme Fem Kampa su bile: „Predrasude, steretopi i diskriminacija“, „Spol i rod“, „Najvažnija postignuća feminizma – prvi val, drugi val i treći val feminizma“, „Odgovornost medija u odonosu na rodnu jednakost“, „Šta je nasilje“, Cyberfeminizam, društvene mreže.

Fem kamp je nastao iz potrebe da se kreira siguran prostor za zainteresovane mlade žene i djevojke kako bi one kroz interaktivni rad uvidjele potrebu za kritičkim posmatranjem bosanskohercegovačkog društva iz prizme rodne jednakosti.

Neke od refleksija sa FEM Kampa:

Tokom proteklih dana osjećala sam se sigurno da iznesem svoje mišljenje bez ikakvog straha. Naućila sam dosta toga i uvidjela da stvari nisu uglavnom onakvima kakvim ih mi doživljavamo na osnovu naših nekih mentalnih predodžbi već da je potrebno dublje istraživanje i analiza onoga što je dovelo do nećeg konkretnog. Bilo je veoma potresno gledati i slušati iskustva žena iz Vday filma, žene koje su preživjele nasilje, i koje su se ohrabrile i osnažile da isprićaju svoje priće.

Veoma ugodna i opuštena atmosfera, ispunjena oćekivanja u potpunosti, nove spoznaje, mogućnost da se ćuju razlićita iskustva, gruppna dinamina na nivou 🙂

Edukativno prije svega, atmosfera je ugodna, grupa fantastićna. Svaka ćast CURE! Osnažujete i potićete drugaćija razmišljanja. Vjerujem da ću nakon seminara raditi na edukaciji mojih prijateljica i osoba sa kojima dolazim u dodir. Hvala!

Također vam se može svidjeti…