Problem nije samo u nasilju, problem je u tome što je moralo doći do nasilja

Javno reagovanje

ŽENSKE MREŽE BOSNE I HERCEGOVINE

PROBLEM NIJE SAMO U NASILJU,

PROBLEM JE U TOME ŠTO JE MORALO DOĆI DO NASILJA

Samim tim da žene predstavljaju jednu od najmnogobrojnijih marginalizovinih grupa u bh. društvu i čija prava se ne poštuju, Ženska mreža BiH ovim putem daje punu podršku građanima i građankama, koji/e su prisiljeni/e da svoja prave traže na javnim protestima.Bez obzira da li je riječ o mladima, penzionerima i penzionerkama, trudnicama i porodiljama, o osobama sa invaliditetom, zanemarenim i prevarenim radnicama/cima, ženama i muškarcima koji/e ne mogu da ostvare pravo na odlazak u penziju, nacionalnim i seksualnim manjinama ili bilo kojoj drugoj grupi i pojedincu/ki, za sve njih Bosna i Hercegovina je postala zemlja koja im ne garantuje osnovna socijalna, ekonomska i politička prava.

Protesti su su samo manifestacija činjenice, da politički sistem BiH i različiti nivoi vlasti služe samo političkim elitama i njegovim sljedbenicima/ama i da je kao takav neodrživ.

Ženska mreža BiH osuđuje nasilje i vandalizam, kojeg su ispoljile pojedine grupe demonstranata/kinja. Takođe, osuđujemo i nasilje nad privedenim demonstrantima/kinjama. Nasilje nikad ne može biti rješenje.

Ženska mreža BiH takođe poziva bh. medije i javnost da prestanu sa jednostranim predstavljanjem događaja u proteklih nekoliko dana. Mladići i djevojke koji su u proteklih nekoliko dana, a naročito u petak, uništavali imovinu i u našim gradovima stvorili osjećaj totalne nesigurnosti nisu nikakvi huligani/ke i vandali/ke, nego su proizvod bosanskohercegovačke države i društva. Ovdje se radi o djeci, braći i sestrama, komšijama, učenicima i učenicama, studentima i studenticama – onoj generaciji, kojoj su postdejtonska politika i njene političke stranke oduzele ne samo prošlost i sadašnjost, nego najvjerovatnije i budućnost.

Ženske nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini godinama aktivno djeluju na sprečavanju i suzbijanju svih oblika nasilja i diskriminacije. I zbog toga, pozivamo vlasti i političke elite Bosne i Hercegovine da:

– ne prebacuju potpunu odgovornost za ovo stanje sa sebe na demonstrante/kinje, jer problem nije samo u manifestaciji nasilja, nego u tome kako je došlo do kreiranja ovakvih društvenih okolnosti;

– se adekvatno procesuira protivzakonito nasilje nad privedenim demonstrantima/kinjama; odgovornost ne može biti na policiji nego je i dalje kod političkih elita, naročito kod kantonalnih vlasti i vlasti Federacije BiH;

– rade na kreiranju obrazovnog sistema, koji će promovisati ljudska prava marginalizovanih grupa i nenasilje;

– grade jedan pravedniji socijalni i zdravstveni sistem, kako bi se svima građanima i građankama omogućio dostojanstven život.

Ženska mreža BiH

Također vam se može svidjeti…