Konkurs za dodjelu novinarskih nagrada “Srđan Aleksić”.

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Cure raspisuju


K O N K U R S

 

za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama

 

Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke štampanih, elektronskih i on line medija iz Bosne i Hercegovine čiji tekstovi i/ili prilozi afirmišu i promovišu profesionalno medijsko izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini i rezultiraju konkretnim akcijama i pomacima u praksi.


Nagrada se raspisuje u četiri kategorije:

1. za tekstove u štampanim medijima do 10.000 karaktera

2. za radijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta

3. za televizijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta i

4. za tekstove na web portalima do 10 000 karaktera


Za nagradu konkurišu prilozi i tekstovi objavljeni u periodu od 31. marta 2012. do 31. marta 2013. godine.

Jedan kandidat/kandidatkinja može poslati maksimalno tri teksta/priloga na konkurs.

 

Prijave sa kopijama objavljenih tekstova i/ili audio-vizuelnih priloga (koji trebaju biti i u elektronskoj formi), sa podacima o kandidatu/kinji, uz potvrdu urednika o datumu objave sadržaja, slati na adresu:

 

Helsinški parlament građana

„Za novinarsku nagradu“

Miše Stupara 68, 78 000 Banjaluka

 

Za više informacija obratite se na:

tel. 051/432-750, e-mail:  azolja@hcabl.org ili web: www.hcabl.org

 

Također vam se može svidjeti…