Fondacija CURE je održala prvu javnu diskusiju U SKLOPU PROJEKTA Girl – SPEAK UP = Djevojko, progovori!

Fondacija CURE je u saradnji sa Ženskim Centrom Trebinje održala prvu javnu diskusiju pod naslovom „Prednosti i nedostatci života u malim sredinama naspram velikih gradova iz ženskog ugla!“u nedelju, 01.02.2015. u Trebinju.

Na diskusiji je  učestovalo 26 učesnica. Podvučena je paralela između velikih i malih zajednica, istakli su se  prednosti i nedostaci, kao i ograničenja u malim zajednicama. Učesnice su posebno naglasile da veće zajednice pružaju više mogućnosti za zaposlenje, protok informacija koje generalno doprinose kvalitetnijem životu.

Diskusija je završena preporukama žena. Neke od njih su: da je potrebno da  više rade na sebi, da prenose informacije na svoju porodicu i, na koncu, da  neformalno umrežavanje žena može pomoći,pri pružanju podrške, solidarnosti i razmjenu informacija, a jedan od takvih načina jesu i diskusije ovog tipa.

Sve diskusije se organizuju u sklopu projekta Girl – SPEAK UP = Djevojko, progovori! koji finansijski podržava Kanadski fond za lokalne inicijative.  Za više informacija o samom projektu pogledajte na:  http://www.fondacijacure.org/?do=article&article_id=670 

 

‘Stavovi izneseni u ovom  saopštenju ne odražavaju nužno stavove Vlade Kanade’

Također vam se može svidjeti…