CURE poziv na Fem Kamp Ženska ljudska prava

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Fem kamp pod nazivom Ženska ljudska prava

koji će se održati od četvrtka, 28.08.2014. godine do nedjelje, 31.08.2014. godine u Borikama (blizu Rogatice – Hotel „Borike“) u sklopu projekta “Rodno uvjetovano nasilje: Pogled iz drugog ugla – Nasilje u vezama mladih“

Fem kamp u trajanju od četiri dana i tri noći je mjesto gdje će se mlade žene i djevojke iz cijele Bosne i Hercegovine moći upoznati sa temama koje se tiču aktivizma, s osnovnim teorijama feminizma, ženskih ljudskih prava, ženske historije, šta je nasilje, kako ga prepoznati, kako reagovati u situacijama nasilja, definisati ćemo različite vrste nasilja i govorit ćemo o rasprostranjenosti nasilja nad ženama koje se vrši u različitim kontekstima i državama.

Ono što vam Fondacija CURE nudi jeste da na zanimljiv način upoznamo se temama o kojim do sada niste imale mogućnosti da se posebno posvetite, a također ćemo različitim pozitivnim primjerima feminističkog i aktivističkog djelovanja žena motivirati nove generacije žena da se aktivnije uključe u pozitivne društvene promjene.

Fem kamp je nastao iz potrebe da se kreira siguran prostor za zainteresovane mlade žene i djevojke kako bi one kroz interaktivni rad uvidjele potrebu za kritičkim posmatranjem bosanskohercegovačkog društva iz prizme rodne jednakosti. Edukacija koju smo dizajnirale odvija se u trajanju od četiri dana, a metod rada uključuje kratke prezentacije, rad u grupama,  mala istraživanja, video projekcije i  druge aktivnosti.

Fondacija CURE je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.

Troškove seminara, smještaj, hranu i piće, kao i refundaciju putnih troškova za 20 učesnica snosi Fondacija CURE. Prevoz od Rogatice do Hotela „Borike“ organizuje Fondacija CURE. Aplikacija za prijave na trening nalazi se u prilogu.

Da bi se prijavile na Fem kamp potrebno je da popunite upitnik i da nam ga pošaljete najkasnije do utorka, 19.08.2014. godine do 17.00 sati putem  putem faxa na broj: 033/ 207 561 i/ili putem e-maila; denija@fondacijacure.org

Molimo vas da ovaj poziv proslijedite svojim prijateljicama i poznanicama za koje mislite da bi bile zainteresovane da nam se pridruže.

Zvanično sa radom počinjemo 28.08.2014. godine u 14:00 časova.

Srdačan pozdrav iz Fondacije CURE i radujemo se susretu.

Dobrodošle!

Tim Fondacije CURE 

Također vam se može svidjeti…