”Coming out! Zagovaranje zaštite prava LGBT osoba“ – printana medijska kampanja

Printana medijska kampanja                                                                                               

U sklopu projekta „Coming out! Zagovaranje zaštite prava LGBT osoba“ kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a kojeg financira Evropska unija, nastala je printana medijska kampanja koja između ostalog ima za cilj da izvještava o kršenju ljudskih prava, tj. prava LGBT osoba kao i da podiže svijest o važnosti poštivanja ljudskih prava. U sklopu pomenute kampanje je nastalo sljedeće:

Poster za policijske stanice “Policija je tu da štiti sve osobe”                        Februar 2014

Članak DANI “Ko smo mi da sudimo drugima?”                                         Januar 2014

Članak Nezavisne novine (Diskriminacija LGBT osoba na radnom mjestu)   Januar 2014

Članak DANI (Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo)  pdf,  Januar 2014

Vizuelna kampanja – Decembar 2013

Priručnik “Jednaka zaštita za različitost – priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike_ce”   Novembar 2013
(pdf, 86 str., 678 kB)

Letak “Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru zdravstva u BiH”  Novembar 2013 
(
PDF, 2 str., 1,74 MB)

Članak DANI (Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije), pdf, Novembar 2013

Članak DANI (Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi) pdf, Oktobar 2013

 Letak “Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u kontekstu političkih partija u BiH”  Septembar 2013
(PDF, 2 str., 1,47 MB)

Letak “Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru unutrašnjih poslova u BiH” Septembar 2013
(PDF, 2 str., 1,49 MB)

Letak “Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru obrazovanja u BiH”   Septembar 2013
(PDF, 2 str., 1,48 MB)

Članak DANI (Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe) pdf, Avgust 2013

 Letak “Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u sektoru pravosuđa u BiH”   Avgust 2013
(PDF, 2 str., 977 kB) 

Također vam se može svidjeti…