Fondacija
CURE

Mi smo feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za ravnopravnost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem edukativnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.

Šta radimo

Fondacija CURE razvija solidaran i inkluzivan ženski pokret, pokret koji objedinjuje sve žene, bez obzira na njihove identitete, kako bismo zajedno gradile društvo bez patrijarhalnih normi, sa NULTOM tolerancijom na nasilje i diskriminaciju.

Svojim afirmativnim akcijama, Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, djevojaka i djevojčica, te ih osnažuje kako bi postale pokretačice pozitivnih društvenih promjena u BiH i svijetu.

PitchWise

Naš zaštitni znak je PitchWise festival ženske umjetnosti i aktivizma, koji organiziramo od 2006. godine kao feministički međunarodni događaj koji objedinjuje aktivizam i angažiranu umjetnost.

16 dana aktivizma

Fondacija CURE učestvuje u globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja koja je posvećena zaustavljanju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

8. mart

Fondacija CURE organizira i predvodi Osmomartovski marš u Sarajevu sa ciljem skretanja pažnje javnosti na problem rodne neravnopravnosti.

Podstičemo nove ideje – rješavamo velike probleme

Mi slušamo jedna drugu i učimo iz naših iskustava. Svako mišljenje je važno jer predstavlja pravac putem kojeg možemo savladati svaku prepreku. Kolektivno djelujemo za svaku od nas, a svaka od nas djeluje za kolektiv.

Projekata

Direktnih učesnika/ca

Ovogodišnjih projekata

Šoljica kafe

Po čemu smo drugačije

Aktivne i prepoznate kao predvodnice brojnih inicijativa unutar ženskog pokreta u BiH, zalažemo se za detabuizaciju određenih tema unutar društva općenito. Fondacija CURE primarno je fokusirana na rad sa ženama i djevojčicama, šireći znanje o ženskim pravima i aktivizmu, te jačajući vidljivost i uloge žena i djevojčica u društvu.

Svojim radom podstičemo novu generaciju feministica i aktivistica, te radimo na jačanju ženskog pokreta kroz različite pristupe i međugeneracijsku solidarnost.

Naše posljednje aktivnosti

Kombinirajući aktivizam, saradnju s institucijama i umrežavanje u BiH i u regiji, Fondacija CURE obuhvata širok spektar ciljnih grupa i veliki dio javnosti.

Misija

Vizija

Misija

Fondacija CURE, kao prepoznata feministička organizacija, radi na podršci, jačanju kapaciteta i kreiranju sigurnog okruženja kroz edukativne programe, istraživanja, analize i javno zagovaranje, lokalno i regionalno umrežavanje, angažiranu umjetnost i aktivizam za sve žene, djevojke, djevojčice, aktivistkinje i feministkinje za njihovo aktivno i odgovorno učešće u pozitivnim društvenim promjenama,izgradnji mira i kreiranju inkluzivnog i održivog ženskog pokreta.

Vizija

Fondacija CURE zalaže se za ravnopravnost žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini, posebno onih iz društveno marginaliziranih skupina, za društvo bez patrijarhalnih normi, u kojem se ne toleriše nasilje i diskriminacija i gdje su žene prepoznate kao odgovorne pokretačice i nositeljice pozitivnih društvenih promjena, te ravnopravno donose odluke u društvu. 

Fondacija CURE nastoji doprinijeti kreiranju održivog i solidarnog ženskog pokreta koji uvažava generacijske i sve druge razlike, ima kapacitet, znanja i snagu da pokrene, podrži i iznese procese koji će dovesti do poboljšanja položaja žena, kao i drugih marginaliziranih društvenih skupina.

Nekoliko riječi naših zaposlenih

“Umrežavanje ženskih formalnih i neformalnih grupa ključ je ka razvoju jakog ženskog pokreta, uključivanju svih žena i djevojčica, jačanju međusobne solidarnosti i individualnog aktivizma na zaštiti ženskih prava i promociji ženske perspektive na aktualna društveno-politička pitanja.”

Selma Hadžihalilović

Koordinatorica Ženske mreže BiH, Fondacija CURE

“Fondacija CURE mi je otvorila put i dala siguran prostor da rušim stereotipe i predrasude, te da ohrabrujem žene i djevojke da budu liderice pozitivnih promjena.”

Vedrana Frašto

Programska menadžerica, Fondacija CURE

“PitchWise (PW) festival je za mene najbolji događaj u cijeloj godini koji organizuje Fondacija CURE, jer slavimo generacije žena koje mijenjaju istoriju i kroz spoj aktivizma i umjetnosti imamo priliku mijenjati patrijarhalne stavove, razmišljanje, stereotipe i predrasude o društvenom položaju žene.”

Saša Radulović

Koordinatorica za rad sa volonterkama, Fondacija CURE

“Progovori o nasilju, jer nasilje nije privatna stvar i ne postoji opravdanje za nasilje!”

Medina Mujić

Glasnogovornica, Fondacija CURE

“Sretna sam što radim u organizaciji koja se bavi zaštitom i unaprjeđenjem prava marginaliziranih skupina u našem društvu.“

Enida Čamdžić

Koordinatorica projekta, Fondacija CURE

“Aktivistički i feministički događaji su za vrijeme pandemije izazvane Covid-om 19 prešli iz offline u online sferu djelovanja. Možete li zamisliti kakve borbe se vode putem mreže? Zauzimamo online prostor, suprotstavljamo se opresiji i retrogradnim politikama, ženski glasovi odjekuju, kreiramo prostor feminističkog otpora! Od uličarki do buntovnica na internetu!” #uvijekneposlušne

Denija Hidić

Koordinatorica projekta, Fondacija CURE